Combustion chamber mantle

At this very moment, we are working in our machine shop with a ”mantle” to one of our largest customers in the energy segment. The product is a replaceable unit to our customer’s gas turbine. It has a running time of 10.000 h before it will be replaced.

The part is in the machine for one week before it is ready for delivery. The mantle is clamped in a fixture in order to reach the very highest precision. The fixture is designed by one of our designers, which we then produced in our machines.

The manufacturing process of this mantle is of the highest complexity and requires very experienced CNC operators. During manufacture is carried out multiple quality checks and measurements to the product in order to ensure that all measures are according to the specification. No detail is left to chance because of the high demand, and we achieve this thanks to our continuous improvement work AIM – Always Improve Method.

—————————-

Yttre brännkammarmantel

Just i detta ögonblick arbetar vi i våra bearbetningsmaskiner med en ”Mantel” till en av våra största kunder inom energisegmentet. Produkten är en utbytbar enhet till vår kunds gasturbin. Den har en drifttid på 10.000 h innan den byts ut.

Manteln är i maskinen i drygt en vecka innan den är färdig för leverans. Manteln spänns under processen fast i en fixtur för att nå absolut högsta precision. Fixturen har en av våra tjejer på konstruktionsavdelningen ritat. Sedan har vi själva tillverkat den i vår maskinhall

Tillverkningsprocessen av denna mantel är av högsta komplexitet och kräver mycket erfarna CNC operatörer. Under tillverkningen genomförs flera kvalitetskontroller och mätningar för att Manteln varje gång skall få sin perfekta form att alla mått skall vara korrekta. Då kravet på detaljen är höga får inget lämnas åt slumpen och det uppnår vi tack vare vårt ständiga förbättringsarbete AIM – Always Improve Method.