Anlöpning

Anlöpning av härdat stål är en process som används för att öka materialets tänjbarhet och sänka dess hårdhet.

Vad innebär anlöpning?

Härdat stål består till stor del av martensit. Martensit är ett mycket hårt stål med en rymdcentrerad tetragonal kristallstruktur. Kristallstrukturen är viktig för den anger stålets egenskaper. Stålet har då en mycket hög hårdhet men en låg duktilitet (tänjbarhet) som gör martensiten spröd. För att göra stålet segare och mer formbart använder man sig av anlöpningen. För att lyckas med detta återuppvärms stålet till lämplig temperatur (beroende på stålsort och produkt) till precis under den punkt där ferrit omvandlas till austenit. Denna process innebär att järnet förlorar sina magnetiska egenskaper och stålet blir då mer formbart. Man brukar prata om tre olika typer av anlöpning:

  • Lågtemperaturanlöpning i temperaturer om 160–300 °C. Denna metod används för sätthärdade komponenter och kallbearbetade verktygsstål. Ett knivblads hårdhetsgrad mäts med något som kallas för HRC och vid denna typen av anlöpning brukar hårdhetskravet ligga runt 60 HRC.
  • Anlöpning av fjäderstål i temperaturer om 300–500 °C. Används som titeln antyder för fjäderstål eller liknande användningsområden. Normalt ligger hårdhetskravet omkring 45 HRC.
  • Högtemperaturanlöpning vid 500 °C eller högre. Denna metod används för kylda eller redan anlöpta stål, värmebehandlade verktygsstål och höghastighetsstål. Här ligger hårdhetskravet på cirka 65 HRC beroende på materialet.

För grupper med högt antal legeringskomponenter, t.ex verktygsstål, kan viss typ av uppvärmning orsaka så kallad sekundärhärdning. Visst stål kan också öka sin sprödhet vid anlöpning, detta kallas anlöpningssprödhet. Detta är särskilt vanligt förekommande vid lågtemperaturanlöpning, anlöpning av fjäderstål eller vid långsam avsvalning. För att minska anlöpningssprödheten kan en tillsats av molybden tillsättas stålet. Molybden har bland de högsta smältpunkterna av alla grundämnen och fungerar som en negation vid upphettningen.

Under själva upphettningen ändrar stålet färg beroende på temperaturen. Vid höga temperaturer skiftar stålets färger från rött till ljusgult, medan du vid låga temperaturer kan se färger som blått, grått brunt eller lila. Färgen indikerar stålets hårdhet. Du kan alltså värma stålet till önskvärd färg, släcka värmekällan och avkyla stålet för att sedan påbörja bearbetningen.

Hur används anlöpning?

Olika typer av härdningsprocesser används för att ge särskilda mekaniska egenskaper till en komponent för att göra den lämplig för användning.

Anlöpning är en värmebehandling avsedd att ta bort den spänning och sprödhet som orsakas av kylning och utveckla de önskade mekaniska egenskaperna.

UFAB:s kapacitet inom bearbetning

Metoder: Fräsning, svarvning, karusellsvarvning, arborrning, bäddfräsning, anlöpning, glödning
Material: Stål, rostfritt, aluminium, duplex, hastalloy, gjutgods, smiden
Storlek: upp till 12×1 m eller 2,8×1,6 m

Kunder på land, till havs och i luften

UFAB arbetar med kunder inom en mängd olika branscher. Förpackning, medicin, offshore, fordon, flyg och jordbruksmaskiner. Det är ett stort spann med en sak gemensamt, uppdragen kräver precision – i utförande och leverans.

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om våra helhetslösningar inom bearbetning med korta ledtider. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Anlöpning

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om våra helhetslösningar inom bearbetning med korta ledtider. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

E

DESIGN

 

Med erfarna CAD-designers och produktionen nära tar vi enkelt din idé från ritning till produktion och får tillbaka prover och prototyper på ett ögonblick. Att dessutom arbeta nära dig som kund möjliggör ständiga förbättringar och garanterar slutproduktens kvalitet.

C

 

E

SVETSNING

Genom lång erfarenhet inom området kan vi erbjuda lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och färdigställs av våra certifierade svetsare.

E

BEARBETNING

Mindre komponenter i höga volymer eller stora och komplexa detaljer. Vår maskinpark kan bearbeta i material så som stål, rostfritt och aluminium. Tillsammans med våra underleverantörer erbjuder vi dig helhetslösningar och korta ledtider.

E

AVANCERAD MONTERING

Med flexibilitet och kompetens monterar vi såväl kompletta maskiner som delsystem. I stora taktade flöden eller mindre serier. Montaget kan vara en del av en komplett produktion eller som en separat tjänst. 

E

PART SUPPLY & SOURCING

Under våra 30 år på marknaden har vi utvecklat en effektiv supply chain som garanterar oss rätt artiklar, i rätt tid till rätt pris. Vi kan hjälpa kunder att konsolidera volymer och därigenom sänka kostnader. Vi kan också fungera som en supermarket för ett brett urval av komponenter.

B

KAPACITET

Komplexa nyckelkomponenter eller din kompletta produktion. Du väljer. Vår kapacitet sträcker sig över många metoder, material och format. Till vår hjälp har vi en trimmad organisation, effektiva arbetsytor och välskött maskinpark.BB
B

M
Anlöpning

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
?