Vår arbetsmetod – Always Improve Method

AIM står för mål, syfte och strävan. Det är också namnet på vår arbetsmetod – Always Improve Method.

Metoden består av fyra principer som tillsammans skapar förutsättningar för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Dessa är: standardiserat arbetssätt, korta ledtider, kvalitet & miljö och delaktighet. Fyra lika viktiga beståndsdelar som ger oss tydliga arbetsstrukturer och jobbar på olika nivåer genom hela processen.

Vår ambition är att vara Sveriges främsta systemleverantör och kontraktstillverkare. Metoden hjälper oss hålla fokus på att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetsprocessen ur ett resurs-, kostnads- och miljöperspektiv, för att på så sätt skapa affärsmässiga fördelar åt våra kunder och en effektivare och grönare produktion.

 

Delaktighet
Personalen är naturligtvis vår viktigaste resurs. Deras delaktighet och engagemang i det kontinuerliga förbättringsarbetet är avgörande. Målnedbrytning ger samsyn om vart företaget strävar och daglig styrning skapar en öppen och resultatinriktad företagskultur. På lagtavlor redovisas resultat dagligen för att kunna följas upp och alla i personalen uppmuntras att bidra på förbättringsloggen. Tvärfunktionella lag träffas regelbundet för att diskutera förbättringar och lösa eventuella problem.

 

Kvalitet & Miljö
Vi arbetar förebyggande och säkerställer kvalitets- och miljökrav genom ISO-system och certifieringar. Eventuella problem identifierar vi och löser med hjälp av metoderna: ”4M”, ”5 varför” och ”fiskbensmetoden”. Genom våra förbättringssystem kan medarbetarna själva lämna förbättringsförslag. Varje steg i arbetsprocessen valideras och verifieras för att på så sätt säkra arbetsflödet. Produktivt underhåll gör kvalitets- och driftsäkerhetsarbetet till en angelägenhet för alla i personalen.

 

Korta ledtider
All tillverkning är kundstyrd och genom värdeflödesanalyser skapar vi arbetsprocesser med enkla, dragande flöden vilket gör att vi undviker onödiga lager och kapar dyrbar tid. Vår logistikorganisation arbetar kontinuerligt med att säkerställa och optimera kvaliteten hos våra underleverantörer. Det är en förutsättning för att kunna hålla de korta ledtider vi har.

 

Standardiserat arbetssätt
Vår verksamhet präglas av effektiva arbetsplatser med inkörda rutiner, disciplin, ordning och reda. Det skapar vi genom ett standardiserat arbetssätt, ”SOP”, ”5S” samt ett ”visuellt ledarskap”. Operationskort, sekvenslistor och lagtavlor ger tydliga instruktioner och ett snabbt informationsflöde. Allt mäts och registreras för att kunna utvärderas, följas upp och förbättras.