Design och utveckling

Från idé till färdig ritning 

Med erfarna CAD-designers och produktionen nära tar vi din idé från ritning till produktion och får tillbaka prover och prototyper på ett ögonblick. Att dessutom arbeta nära dig som kund möjliggör ständiga förbättringar och garanterar slutproduktens kvalitet.

Genom ett nära samarbete mellan oss och dig som kund, redan från starten av ett utvecklingsprojekt, kan vi sätta produkten i fokus och gemensamt utforma en produkt som motsvarar den idé och de förväntningar som du har. Tillsammans med vår produktion kan vi redan i utvecklingsstadiet utvärdera hur produkten skall tillverkas, monteras och testas på ett rationellt sätt som sparar både ledtid till marknaden och ger möjligheter till en framtida serieproduktion.

Ständiga förbättringar
Vi eftersträvar ett nära samarbete med våra kunder så att deras produkt ständigt förbättras. Det görs genom att kontinuerligt arbeta med kundens ritning och specification samt att lämna förbättringsförslag som effektiviserar och kostnadsreducerar produktionen och produkten. I samarbetet vill vi även utveckla testmetoder och manualer som kan garantera slutproduktens kvalitet. Läs mer om tillverkningsprocessen vid prototyptillverkning.

Vår närhet till produktion och erfarenhet i mekanikkonstruktion samt automation kring montage och bearbetning ger dig möjligheten att konstruera och vidareutveckla dina produkter.

Dessa förutsättningar gör att vi kan ge dig vårt varumärkeslöfte – Always Improve.

Mjukvara inom design och utveckling 

Creo
ProEngineer
MasterCAM
GibbsCAM

Vilka utmaningar har du inom design och utveckling?

”Jag behöver hjälp att ta fram en ny funktion”

Våra egna konstruktörer tar fram ett helt nytt underlag och prissätter det. Därtill kan vi montera, testa och leverera.

”Vår slutkund behöver ett nytt underlag”

Vid nya volymer eller ny utformning kan UFAB hjälpa till att anpassa, sammanställa och göra underlag officiellt i olika system.

”Vi har en ny modul att outsourca”

Vid outsourcing av en ny modul krävs det, förutom montörer och artiklar, hjälpmedel och metoder för att kunna montera kvalitetssäkert och effektivt. Då kommer UFAB:s långa erfarenhet till hjälp.

”Vårt ritningsunderlag är felaktigt och behöver uppdateras”

Om ritningsunderlaget inte motsvarar det som förväntas av den färdiga produkten hjälper UFAB till att uppdatera underlaget.

”Vi behöver hjälp att säkerställa korrekt montage”

För att montera enligt ritning krävs det att alla toleranser på ingående komponenter är rätt. Trots att allt är enligt ritning kan det ibland visa sig att det ändå inte fungerar. Om så är fallet kan UFAB utreda vad som behöver förändras och hjälpa till att korrigera felet.

”Jag söker en erfaren och kompetent partner för tillverkning och montering”

Vår erfarenhet har lärt oss att produktionsanpassning, att tillverka, kontrollera och säkerställa kvaliteten, kräver mer än en CAD-modell och en ritning. UFAB assisterar vid beredning av nya artiklar och tar fram hjälpmedel vid montage.

Kunder på land, till havs och i luften

UFAB arbetar med kunder inom en mängd olika branscher. Förpackning, medicin, offshore, fordon, flyg och jordbruksmaskiner. Det är ett stort spann med en sak gemensamt, uppdragen kräver precision – i utförande och leverans.

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om vår kapacitet inom design och utveckling. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Axel Herz
0522-982 04
axel.herz@ufab.se

Design och utveckling

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om vår kapacitet inom design och utveckling. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Axel Herz
0522-982 04
axel.herz@ufab.se

E

DESIGN

Med erfarna CAD-designers och produktionen nära tar vi enkelt din idé från ritning till produktion och får tillbaka prover och prototyper på ett ögonblick. Att dessutom arbeta nära dig som kund möjliggör ständiga förbättringar och garanterar slutproduktens kvalitet.

C

E

SVETSNING

Genom lång erfarenhet inom området kan vi erbjuda lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och färdigställs av våra certifierade svetsare.

E

BEARBETNING

Mindre komponenter i höga volymer eller stora och komplexa detaljer. Vår maskinpark kan bearbeta i material så som kolstål, rostfritt och aluminium. Tillsammans med våra underleverantörer erbjuder vi dig helhetslösningar och korta ledtider.

E

AVANCERAD MONTERING

Med flexibilitet och kompetens monterar vi såväl kompletta maskiner som delsystem. I stora taktade flöden eller mindre serier. Montaget kan vara en del av en komplett produktion eller som en separat tjänst.

E

PART SUPPLY & SOURCING

Under våra 30 år på marknaden har vi utvecklat en effektiv supply chain som garanterar oss rätt artiklar, i rätt tid till rätt pris. Vi kan hjälpa kunder att konsolidera volymer och därigenom sänka kostnader. Vi kan också fungera som en supermarket för ett brett urval av komponenter.

 

B

KAPACITET

Komplexa nyckelkomponenter eller din kompletta produktion. Du väljer. Vår kapacitet sträcker sig över många metoder, material och format. Till vår hjälp har vi en trimmad organisation, effektiva arbetsytor och välskött maskinpark.BB
B

M
Design och utveckling

Axel Herz
0522-982 04
axel.herz@ufab.se

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
?