Tillsammans är vi starkare

Referenser Tillsammans är vi starkare kundrelationer gynnsamma samarbeten kunder förpackningsindustri offshore energi transport

Vi är stolta och glada över våra goda kundrelationer, där ett ömsesidigt förtroende lagt grunden för långa och gynnsamma samarbeten. Våra kunder, som är verksamma på både den europeiska och asiatiska marknaden, är starka aktörer och kända varumärken inom en rad olika branscher som till exempel förpackningsindustri, offshore, energi och transport.

Vår kundbas är bred och gemensamt för alla våra kunder är att de ser styrkan i att låta oss ta hand om delar av verksamheten. För en effektivare och grönare produktion.