Moderna maskiner och genuin yrkesskicklighet

Vår maskinpark är modern, välutrustad och anpassad efter vår egen höga ambition att alltid erbjuda kunden optimerade produktionslösningar. Anläggningarna i Uddevalla och Shanghai har stor kapacitet, trimmad organisation och kan snabbt ställa om produktionen ifall det behövs. Här råder ordning och reda på arbetsgolvet såväl som i våra system och processer.

Men framför allt präglas verksamheten av ett öppet och positivt arbetsklimat. För moderna maskiner och effektiva arbetsytor i all ära, vår största tillgång är våra engagerade och yrkesskickliga medarbetare. Alla är djupt involverade i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Både inom process och miljö. Hos oss är din produktion i trygga händer. Medarbetarna är den yttersta garanten för den höga kvaliteten vi levererar år efter år.