Enstyckstillverkning och halverad ledtid

GE Healthcare är ett multinationellt företag som ingår i GE-koncernen och tillverkar bland annat laboratorieinstrument och utrustning för medicinsk diagnostik. Vi har samarbetat i många år. I samband med flytten till vår nuvarande anläggning passade vi på att genomföra en värdeflödesanalys för vår arbetsstation för GE Healthcare. Utmaningen som vi satte upp var att halvera arbetsytan och ändå korta ledtiden.

Case. Enstyckstillverkning och halverad ledtid. GE Healthcare är ett multinationellt företag som ingår i GE-koncernen och tillverkar bland annat laboratorieinstrument och utrustning för medicinsk diagnostik. Vi har samarbetat i många år.

Värdeflödesanalys

Värdeflödesanalys är ett av våra viktigaste verktyg i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Metoden handlar om att visualisera flöden i arbetsprocessen. Man kan säga att det handlar om att skapa en helhetsbild över verksamheten genom att kartlägga sambanden mellan de informations- och materialflöden som verksamheten omfattar. Vi tittar på bland annat: genomloppstider, omställningstider, mellanlager och pålitlighet i processer.

Värdeflödesanalysen ger svar på viktiga frågor som: Hur lång är genomloppstiden? Finns det onödiga mellanlager? Tidstjuvar? Flaskhalsar? Vad är värdeskapande i processen? Vad är inte värdeskapande?

 Värdeflödesanalysens fyra steg:

  1. Vi väljer en viktig komponent/artikel i produktionskedjan som vi följer från början till slutet av processen. Det gör att vi kan följa flödena på detaljnivå.
  2. Vi identifierar och ritar upp hur arbetsstationens layout och flöde ser ut i dagsläget. Därefter analyserar vi vilka eventuella problem som finns. Vi identifierar vad som är värdeskapande och vad som inte är det.
  3. Vi definierar idealläget, hur vi vill att värdeflödet ska se ut, och ritar upp det.
  4. Till sist tar vi fram en handlingsplan och implementerar det nya arbetsflödet.

 

Tillvägagångssätt

Arbetsstationen hade förut en linjär layout med flera mellanled där en stor del av genomloppstiden var lagertid. Arbetet var upplagt för att bygga flera detaljer åt gången, så när materialet anlände till arbetsstationen byggde operatören upp ett förmonteringslager till sig själv. Ett traditionellt sätt att bygga upp en monteringsstation med ett så kallat tryckande flöde.

Värdeflödesanalysen tydliggjorde vilken tid och vilka resurser som var värdeskapande och vilka som var icke-värdeskapande. Tiden som artiklarna ligger i förmonterings- och mellanlager tillför inget värde, så vi inriktade oss på att eliminera denna tid och skapa en arbetsprocess med ett behovsanpassat så kallat dragande flöde.

 

Lösning

Arbetsstationen fick en helt ny layout där operatören står i centrum. Förmonterings- och mellanlager togs bort helt. Nu producerar operatören komponenter i samma takt som de efterfrågas och vi har skapat ett dragande, kundstyrt enstycksflöde. Det betyder att varje enskild produkt ständigt är i rörelse genom arbetsstationen och aldrig väntar på att bearbetas i något mellanlager. Denna lösning innebär att vi kan vara flexibla mot GE Healthcares efterfrågan och maximera den värdeskapande tiden.

 

Resultat

Vår målsättning var att halvera arbetsytan på arbetsstationen och det gjorde vi enligt planen. Det andra målet var att sänka ledtiden och där överträffade vi alla förväntningar. Vi lyckades halvera orderledtiden från 14 dagar till 7 dagar. En imponerande sänkning.

Men lösningen innebär också att vi kunnat frigöra tid och resurser för ett effektivare informationsflöde samt ett produktivt underhåll. Dessutom har kvaliteten förbättrats. Operatören har nu lättare att upptäcka eventuella felaktigheter och då direkt åtgärda dem. Enstyckstillverkning innebär betydligt mindre kassation.

Vi och vår uppdragsgivare GE Healthcare är oerhört nöjda med utfallet av värdeflödesanalysen. Ett bra steg i vårt kontinuerliga förbättringsarbete.