Kvalité & miljö

Vårt sätt att arbeta ger dig fördelar

Kvalitetsarbetet på UFAB är inriktat på att förebygga och förekomma avvikelser i de produkter och tjänster som vi levererar. Det gör vi genom ett öppet klimat där förbättringsmöjligheter och störningar rapporteras in kontinuerligt, tas om hand och löses systematiskt. Varje avvikelse som rapporteras ser vi som en möjlighet att förbättra oss och våra processer.

Medarbetare på alla nivåer är på något sätt engagerade i arbetet, genom inrapportering, visualisering och genomförande av förbättringar och på andra sätt.

Vi följer regelbundet upp hur vi arbetar och redovisar det för våra medarbetare vilket ger delaktighet och engagemang som är en bra grund för trivsel och kreativitet.

På samma sätt arbetar vi med vår miljö. Vi nöjer oss inte med att enbart vara certifierade utan kartlägger och analyserar vad som ytterligare kan göras för att bidra till ett miljövänligare sätt att producera våra produkter och tjänster på.

Med ledning av det förbättringsarbete är vi övertygade om att vi utvecklar oss till en effektivare och grönare produktion.

Dessa förutsättningar gör att vi kan ge dig vårt varumärkeslöfte – Always Improve.

 

Certifieringar

ISO_9001-2008_ISO_1400-2004 ISO-3834-2-2005 Kvalité & miljöKvalité & miljöKvalité & miljö