Historik

history

Från Lödöse via Uddevalla till Shanghai

Gustaf Mattsson växte upp i Lödöse där han som 15-åring började arbeta på ortens varv. Efter sin ingenjörsutbildning samt en tids arbete vid Eriksbergs Mekaniska Verkstad gick flyttlasset norrut. Gustaf hade fått anställning hos Gustaf B Thordén på Uddevallavarvet och som skicklig optisk ritare blev han så småningom avdelningschef vid ritkontoret.

Efter 12 år på Uddevallavarvet tog Gustaf klivet och startade sin egen firma. I augusti 1961 öppnade Gustaf Mattsson Optisk Ritbyrå. I och med denna satsning lades grunden till det som idag, 50 år senare, är Mattssongruppen.

UFAB bildades av nedlagda LM Ericsson 1968. Därefter har företaget växt och utvecklats succesivt med ett antal nya kunder genom åren. Även kundbasen har breddats till branscher som offshore, medicin, flyg, jordbruksmaskiner, vindkraft och energi.

År 2000 bildades en egen konstruktionsavdelning för att bredda utbudet av företagets tjänster.

För att ytterligare stärka vårt erbjudande och möta marknadens krav så bildades UFAB Shanghai 2010 med egen anläggning för bearbetning och montage.

År 2013 så gick Mattssongruppens två företag UFAB samt Junoverken ihop och behöll namnet UFAB.

I samband med det har det nya företaget gjort en större satsning på att stärka varumärket, visualisera verkstaden och göra den till en toppmodern industri med tydliga flöden och ett strukturerat förbättringsarbete som skall gagna dig som kund.

Bakgrunden och våra nya förutsättningar gör att vi kan ge dig vårt varumärkeslöfte ­– Always Improve.