PART SUPPLY & SOURCING

Strategisk sourcing sänker kostnader 

Strategisk sourcing är av stor betydelse på en allt mer globaliserad och konkurrensutsatt marknad. Målet är framförallt sänkta kostnader men även att hitta underleverantörer som håller rätt kvalitet och uppfyller ställda krav.

Bearbetning med korta ledtider

Maskinbearbetade artiklar 

Bearbetning med korta ledtider

Rör

Bearbetning med korta ledtider

Plåt

Bearbetning med korta ledtider

Gjutgods

Med mer än 30 års erfarenhet av marknaden har UFAB kunskapen, erfarenheten och en utvecklad supply chain för att samordna och effektivisera din sourcing. Du sänker kostnaderna genom konsoliderade volymer – tryggt, enkelt och problemfritt.

Inom sourcing ingår, förutom råmaterial till UFAB:s egen tillverkning, också komponenter i rostfria material, frästa och svarvade detaljer samt standardkomponenter. Paletten av standardkomponenter är bred, där ingår bland annat pumpar, sensorer, rör reglage, plastkomponenter, gångjärn och glas till dörrar. Sourcing omfattas inte bara av material och komponenter utan även tjänster som ytbehandling, elpolering, passivering, anodisering, betning och lackering.

Produkter som UFAB monterar kan innehålla upp till 2 000 olika komponenter. Det är ofta i mängden som utmaningen ligger. Men det är också just de komponenterna vi är specialiserade på, främst inom följande fem kategorier: maskinbearbetade artiklar, rör, plåt, smidda ämnen och gjutgods. För dig som kund blir UFAB en strategisk partner gällande inköp och analyser av dessa där vår långa erfarenhet och ett utbrett kontaktnät kommer väl till hands. Men vi kan också fungera som en supermarket för alla de komponenter du behöver. En kontakt och en källa till material kapar både tid och kostnader, inte minst om vi pratar stora volymer. Du kan dessutom få material levererade i sekvens direkt till din monteringslinje, packat och märkt enligt begäran och specifikationer. Läs mer om vår kontraktstillverkning och legotillverkning.

Vilka utmaningar har du inom sourcing?

”Vi vill sänka kostnader”

Genom att konsolidera volymer och samla inköpen hos oss blir processen enklare, tryggare och ni sparar såväl tid som pengar. Komponenter som används mycket eller som ingår i många olika maskiner finns dessutom ofta redan på lager hos oss.

}

”Rätt artiklar, i rätt tid och till rätt pris”

UFAB arbetar tillsammans med en konkurrensutsatt global leverantörsbas. Ett långt samarbete där bra relationer, erfarenhet, struktur och rutiner hjälper oss att få hem rätt artiklar, i rätt tid och till rätt pris.

”Det är viktigt för oss att vår leverantör och logistikflöde ger minsta möjliga miljöpåverkan”

De flesta företag har krav när det kommer till hållbarhet, oavsett om det är sociala, etiska eller miljömässiga faktorer. Vi arbetar aktivt med att möta våra kunders hållbarhetspolicies och väljer leverantörer som arbetar under säkra, rättvisa, lagliga och humana förhållanden. Miljöarbetet genomsyrar även vår verksamhet. Bland annat mäter vi andelen CO2 som våra transporter orsakar och har åtgärdersplaner för att minska vår påverkan. Vi styr även våra leverantörer mot miljövänliga emballage- och fraktalternativ.

”Vi vill känna oss trygga med kvaliteten på de ingående komponenterna”

UFAB kan efter ett långvarigt samarbete med leverantörsbasen säkra kvaliteten på leveransen, bland annat genom industrialisering på leverantörs- och komponentnivå.

”För oss är dokumentation på logistikflöde, leverantörer och pris viktig”

Vi dokumenterar under hela processen. UFAB:s inköpsavdelning har ett väl inarbetat systemstöd som gör att du som kund kan känna dig trygg med all dokumentation.

&

”Kan vi effektivisera vår inköpsprocess?”

Sourcing är en viktig drivkraft för fortsatt tillväxt. UFAB kan med hjälp av sin expertis, etablerade kontakter och en leverantörsbas centralisera processen och därigenom effektivisera arbetet samt sänka kostnaden.

Kunder på land, till havs och i luften

UFAB arbetar med kunder inom en mängd olika branscher. Förpackning, medicin, offshore, fordon, flyg och jordbruksmaskiner. Det är ett stort spann med en sak gemensamt, uppdragen kräver precision – i utförande och leverans.

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om vår kapacitet inom Part Supply & Sourcing. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Axel Herz
0522-982 04
axel.herz@ufab.se

Bearbetning med korta ledtider

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om vår kapacitet inom Part Supply & Sourcing. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Axel Herz
0522-982 04
axel.herz@ufab.se

E

DESIGN

 

Med erfarna CAD-designers och produktionen nära tar vi enkelt din idé från ritning till produktion och får tillbaka prover och prototyper på ett ögonblick. Att dessutom arbeta nära dig som kund möjliggör ständiga förbättringar och garanterar slutproduktens kvalitet.

C

 

E

SVETSNING

Genom lång erfarenhet inom området kan vi erbjuda lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och färdigställs av våra certifierade svetsare.

E

BEARBETNING

Mindre komponenter i höga volymer eller stora och komplexa detaljer. Vår maskinpark kan bearbeta i material så som stål, rostfritt och aluminium. Tillsammans med våra underleverantörer erbjuder vi dig helhetslösningar och korta ledtider.

E

AVANCERAD MONTERING

Med flexibilitet och kompetens monterar vi såväl kompletta maskiner som delsystem. I stora taktade flöden eller mindre serier. Montaget kan vara en del av en komplett produktion eller som en separat tjänst. 

E

PART SUPPLY & SOURCING

Under våra 30 år på marknaden har vi utvecklat en effektiv supply chain som garanterar oss rätt artiklar, i rätt tid till rätt pris. Vi kan hjälpa kunder att konsolidera volymer och därigenom sänka kostnader. Vi kan också fungera som en supermarket för ett brett urval av komponenter.

B

KAPACITET

Komplexa nyckelkomponenter eller din kompletta produktion. Du väljer. Vår kapacitet sträcker sig över många metoder, material och format. Till vår hjälp har vi en trimmad organisation, effektiva arbetsytor och välskött maskinpark.BB
B

M
 
Bearbetning med korta ledtider
Axel Herz
0522-982 04
axel.herz@ufab.se

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
?