SOURCING

Med hänsyn till kostnad, tid och miljö

UFAB har byggt ett globalt nätverk av underleverantörer som delar vårt engagemang till fullo. Det är ett tidskrävande men nödvändigt arbete. Vi har lyckats till den grad att vi ser sourcing som en av våra nyckelkompetenser.

UFAB arbetar med strategisk sourcing, ett arbete som innefattar mycket mer än att köpa hem artiklar utifrån en prislista. Kostnaden är såklart en del av processen men det handlar också om att hitta underleverantörer som håller rätt kvalitet och uppfyller ställda krav.

Hos oss arbetar sju personer heltid med inköp och sourcing. I det strategiska arbetet är en stor del relationsbyggande och kvalitetskontroller, skulle du som kund istället hantera egen sourcing skulle det krävas en organisation likt UFAB:s. Vi kan istället skapa synergier och samla inköpen hos oss, det blir effektivare och sparar såväl tid som pengar. Fördelarna är flera. Du vet att vi är konkurrenskraftiga när det gäller materialandelen och du kan samtidigt känna dig trygg att du får det lägsta möjliga priset tillsammans med rätt kvalitet. Vi strävar dessutom efter så korta ledtider som möjligt, vilket ger flexibilitet. Komponenter som används mycket eller som ingår i många olika maskiner finns ofta redan på lager hos oss.  

Inom sourcing ingår förutom råmaterial till vår egen tillverkning också komponenter i rostfritt stål, frästa och svarvade detaljer samt standardkomponenter. Paletten av standardkomponenter är bred, där ingår bland annat pumpar, sensorer, rör reglage, plastkomponenter, gångjärn och glas till dörrar. UFAB monterar maskiner som innehåller upp till 2 000 olika komponenter. Sourcing är inte bara material och komponenter utan även tjänster som ytbehandling, målning och lackering.   

Globalt nätverk med fokus på Europa och Kina
Vi har under många år byggt upp ett globalt nätverk av underleverantörer, många i Europa, däribland Sverige, Polen och Italien men också Kina. Med ett nätverk utspritt över världen blir transporterna en central fråga, både sett till logistik, tid och miljöpåverkan. Vi har egen upphandling på transporter och väljer med miljön i åtanke, tåg framför flyg. Vi får ofta flera leveranser dagligen till anläggningen i Uddevalla.

UFAB:s kapacitet inom sourcing

Råmaterial till egen produktion
Frästa och svarvade detaljer
Standardkomponenter så som pumpar, reglage, sensorer, glas och gångjärn
Tjänster så som ytbehandling och lackering eller målning

Vilka utmaningar har du inom sourcing?

”Vi önskar effektivisera och inte själva sköta våra inköp”

Det krävs mycket resurser att som kund själv hantera inköp. Att istället ta del av vår sourcing med en leverantörsbas som kan möta varje behov och kravbild ger en centraliserad funktion som effektiviserar arbetet och sänker kostnaden.

}

”Rätt artiklar, i rätt tid och till rätt pris”

UFAB arbetar tillsammans med en konkurrensutsatt global leverantörsbas. Ett långt samarbete där bra relationer, erfarenhet, struktur och rutiner hjälper oss att få hem rätt artiklar, i rätt tid och till rätt pris.

”Det är viktigt för oss att vår leverantör och logistikflöde ger minsta möjliga miljöpåverkan”

Miljöarbetet genomsyrar hela vår verksamhet. Bland annat så mäter vi andelen CO2 som våra transporter orsakar och har åtgärdersplaner för att minska vår påverkan. Vi styr även våra leverantörer mot miljövänliga emballage- och fraktalternativ.

”Vi vill känna oss trygga med kvaliteten på de ingående komponenterna”

UFAB kan efter ett långvarigt samarbete med leverantörsbasen säkra kvaliteten på leveransen, bland annat genom industrialisering på leverantörs- och komponentnivå.

”För oss är dokumentation på logistikflöde, leverantörer och pris viktig”

UFAB:s inköpsavdelning har ett väl inarbetat systemstöd som gör att du som kund kan känna dig trygg med all dokumentation.

Kunder på land, till havs och i luften

UFAB arbetar med kunder inom en mängd olika branscher. Förpackning, medicin, offshore, fordon, flyg och jordbruksmaskiner. Det är ett stort spann med en sak gemensamt, uppdragen kräver precision – i utförande och leverans.

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om vår kapacitet inom sourcing. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Stefan Loman
0522-982 11
stefan.loman@ufab.se

 

 

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om vår kapacitet inom sourcing. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Stefan Loman
0522-982 11
stefan.loman@ufab.se

 

 

E

DESIGN

 

Med erfarna CAD-designers och produktionen nära tar vi enkelt din idé från ritning till produktion och får tillbaka prover och prototyper på ett ögonblick. Att dessutom arbeta nära dig som kund möjliggör ständiga förbättringar och garanterar slutproduktens kvalitet.

C

 

E

SVETSNING

Genom lång erfarenhet inom området kan vi erbjuda lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och färdigställs av våra certifierade svetsare.

E

BEARBETNING

Mindre komponenter i höga volymer eller stora och komplexa detaljer. Vår maskinpark kan bearbeta i material så som stål, rostfritt och aluminium. Tillsammans med våra underleverantörer erbjuder vi dig helhetslösningar och korta ledtider.

E

AVANCERAD MONTERING

Med flexibilitet och kompetens monterar vi såväl kompletta maskiner som delsystem. I stora taktade flöden eller mindre serier. Montaget kan vara en del av en komplett produktion eller som en separat tjänst. 

E

SOURCING

UFAB har byggt ett globalt nätverk av underleverantörer som delar vårt engagemang till fullo. Det är ett tidskrävande men nödvändigt arbete. Vi har lyckats till den grad att vi ser sourcing som en av våra nyckelkompetenser.

 

B

KAPACITET

Komplexa nyckelkomponenter eller din kompletta produktion. Du väljer. Vår kapacitet sträcker sig över många metoder, material och format. Till vår hjälp har vi en trimmad organisation, effektiva arbetsytor och välskött maskinpark.BB
B

M

Stefan Loman
0522-982 11
stefan.loman@ufab.se

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
?