Glödning

Glödgning är en värmebehandling som förändrar de fysikaliska och ibland också de kemiska egenskaperna i ett material. Huvudsyftet med glödgning är att minska hårdheten, öka plasticiteten och även avlägsna inre spänningar.

Processen går till så att man börjar med att hetta upp materialet till en bestämd temperatur. Utifrån vald temperatur kan du sen antingen bearbeta, förändra eller förfina ett materials struktur. Därefter kyls materialet ner. Glödgning kan också lindra inre spänningar i ett material. Beroende på vad du vill uppnå eller vad du behöver korrigera finns det olika glödgningsmetoder att tillgå.

Olika typer av glödning

Avspänningsglödgning, mjukglödgning, rekristallisationsglödgning och normalisering är olika typer av glödgning.

Avspänningsglödning

Avspänningsglödgning kan utföras för att avlägsna spänningar som upstått vid spånavskiljande eller plastisk bearbetning och som gör att risken för sprickbildning ökar.

Materialet värms upp till en bestämd temperatur som gör att denna känslighet för sprickbildning försvinner. Vanligt är att man värmer upp materialet till mellan 500 och 600 °C. Vid avspänningsglödgning måste materialet sedan nedkylas mycket långsamt för att inte nya spänningar ska uppstå.

Mjukglödning

Även kallat sfärodiseringsglödgning: Stålet värms i detta fall upp till en temperatur som är högre än vid avspänningsglödgning. Här förändras stålets struktur och man skapar en klotformad atomstruktur i stället för en skivig struktur. Denna behandling ger ett mjukare och segare stål, vilket innebär att materialets sprödhet minskar och därmed klarar kyla och slag bättre.

Mjukglödgning kallas den glödgning som gör att järnkarbiden i ohärdat stål dras ihop till ”kulor”. Denna behandling ger ett mycket mjukt stål. Om stålet har en kolhalt under 0,9% mjukglödgar man materialet mellan 700 och 723 °C. Om stålet har en kolhalt över 0,9% mjukglödgar man materialet mellan 740 och 760 °C. Även avkylningen efter mjukglödgningen måste ske mycket långsamt.

Rekristallisationsglödning

Denna metod görs om detaljer under annan bearbetning har blivit mycket deformerade. Har man t.ex kallvalsat ett material som gjort att stålets kristaller komprimerats och förändrats kan man genom en rekristallisationsglödgning bilda nya kristaller. På så sätt skapas ett mer hållfast stål.

Normalisering

Normalisering kallas den typ av glödgning som utförs för att göra ett grovkornigt material mer finkornigt och därmed mer hållfast. Efter bearbetning vid höga temperaturer som till exempel svetsning eller smide kan en detalj ha hettats upp så mycket att korntillväxt uppstått i stålet. Dessa stora korn minskar både hållfastheten samt duktiliteten och detta vill man därför undvika. Normaliseringen av stålet sker vid 30–70 grader över omvandlingslinjen (temperaturen då materialet övergår till austenit) för att sedan avkylas i luft.

Att tänka på vid glödning

  • Efter en värmebehandling kan spänningar på materialets yta uppstå som då gör det känsligt för sprickbildning. Då kan en avspänningsglödgning bli nödvändig.
  • Stora korn som kan uppstå vid höga temperaturer minskar både hållfastheten samt formbarheten i stålet. Då kan en normalisering genomföras för att återställa metallens finkorniga struktur.
  • Avkylning av stålet efter avspänningsglödgning och mjukglödgningen skall ske mycket långsamt.

UFAB:s kapacitet inom bearbetning

Metoder: Fräsning, svarvning, karusellsvarvning, arborrning, bäddfräsning, anlöpning, glödning
Material: Stål, rostfritt, aluminium, duplex, hastalloy, gjutgods, smiden
Storlek: upp till 12×1 m eller 2,8×1,6 m

Kunder på land, till havs och i luften

UFAB arbetar med kunder inom en mängd olika branscher. Förpackning, medicin, offshore, fordon, flyg och jordbruksmaskiner. Det är ett stort spann med en sak gemensamt, uppdragen kräver precision – i utförande och leverans.

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om våra helhetslösningar inom bearbetning med korta ledtider. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Glödning

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om våra helhetslösningar inom bearbetning med korta ledtider. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

E

DESIGN

 

Med erfarna CAD-designers och produktionen nära tar vi enkelt din idé från ritning till produktion och får tillbaka prover och prototyper på ett ögonblick. Att dessutom arbeta nära dig som kund möjliggör ständiga förbättringar och garanterar slutproduktens kvalitet.

C

 

E

SVETSNING

Genom lång erfarenhet inom området kan vi erbjuda lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och färdigställs av våra certifierade svetsare.

E

BEARBETNING

Mindre komponenter i höga volymer eller stora och komplexa detaljer. Vår maskinpark kan bearbeta i material så som stål, rostfritt och aluminium. Tillsammans med våra underleverantörer erbjuder vi dig helhetslösningar och korta ledtider.

E

AVANCERAD MONTERING

Med flexibilitet och kompetens monterar vi såväl kompletta maskiner som delsystem. I stora taktade flöden eller mindre serier. Montaget kan vara en del av en komplett produktion eller som en separat tjänst. 

E

PART SUPPLY & SOURCING

Under våra 30 år på marknaden har vi utvecklat en effektiv supply chain som garanterar oss rätt artiklar, i rätt tid till rätt pris. Vi kan hjälpa kunder att konsolidera volymer och därigenom sänka kostnader. Vi kan också fungera som en supermarket för ett brett urval av komponenter.

B

KAPACITET

Komplexa nyckelkomponenter eller din kompletta produktion. Du väljer. Vår kapacitet sträcker sig över många metoder, material och format. Till vår hjälp har vi en trimmad organisation, effektiva arbetsytor och välskött maskinpark.BB
B

M
Glödning

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
?