Fräsning

Fräsning har utvecklats till en i metallindustrin vanligt förekommande metod när det kommer till skärande bearbetning. Fräsning har ett mycket brett användningsområde och kan användas för alla konventionella applikationer, men är även ett kraftfullt alternativ för att tillverka hål, gängor, hålrum och ytor som måste svarvas, borras eller gängas. Med den växande användningen av numeriskt styrda fräsmaskiner (CNC-styrning) har också typen av fräsningsoperationer som kan utföras ökat. Därför har fräsning blivit en mångsidig metod för bearbetning. Arbetsuppgifterna kan vara plan- eller profilfräsning, försänkning, gängning, spårfräsning, håltagning eller borrning. Fräsning används för bearbetning av både trä, plast och metall. Traditionell fräsning går ut på att det stationära arbetsstycket bearbetas av ett rörligt, roterande skär men tack vare numerisk styrning kan maskiner idag utföra fräsning där både arbetsstycket och verktyget förflyttas.

Vad innebär fräsning?

En fräs är en maskin för skärande bearbetning som använder ett roterande skärande verktyg. Verktyget kan lutas i olika vinklar medan arbetsstycket och/eller verktyget förflyttas i längdled, djupled, höjdled eller i kombinationer. Fräsning kan göras i metall eller andra fasta material.

Säkerhet är givetvis viktigt och för att kunna förflytta arbetsstycket på ett stabilt och säkert sätt sätts arbetsstycket fast på ett bord med profilspår så att skruvförband kan hålla fast arbetsstycket. Den här fastsättningen kan ske med direkt fastspänning, med spännvinklar eller med olika typer av skruvstycken. Antingen så sker förflyttningen manuellt, genom automatisk/mekanisk eller digital styrning. Detta beror på maskintyp. Digital styrning sker via den numeriska styrningen som kallas CNC. Då hanteras bearbetningen genom automatiska verktygsbyten kombinerat med snabba och exakta förflyttningar av ytan som ska beskäras. Fördelen med digital styrning är att maskinen arbetar utifrån ett i förväg bestämt mönster.

Vid höga skärhastigheter finns risken för verktygsslitage. För att kunna hålla hög skärhastighet och samtidigt minimera slitaget kan olika typer av kylande smörjmedel tillsättas. Dessa har dessutom ytterligare en funktion i att avleda avverkat material.

Till skillnad från hur en borrmaskin fungerar, där borrverktyget förflyttas i axiell led, har traditionellt fräsens verktyg varit stationära och arbetstycket har istället varit den del som förflyttats under bearbetningen. Men som vi nämnde tidigare kan moderna CNC-styrda bearbetningsmaskiner ofta tillämpa en kombination av verktygets och arbetsstyckets rörelser och en mycket högre precision kan uppnås.

De skärande verktygen inuti en fräsmaskin är vanligen gjorda av snabbstål, även kallat HSS – High Speed Steel. De kan också bestå av hårdmetall som i sin tur kan vara belagt med ett tunt lager av till exempel titannitrid för att öka slittåligheten. Dessa verktyg kan rotera med en hastighet på flera tusen varv i minuten. De skärande verktygen har olika former och olika antal skärande eggar. Verktygens och arbetstyckets förflyttningar i kombination med ett kylande smörjmedel skapar en materialavverkande zon.

Överväganden inför fräsning

  1. Kvaliteten på detaljerna. Det är viktigt att ta hänsyn till vilka detaljer som ska fräsas. De kan vara djupt placerade, innehålla intermittenser eller inneslutningar eller kräva långa utstick.
  2. Komponenten. Arbetsstyckets ytor kan innebära utmaningar i form av dess gjuthud eller överbliven smidesslagg. Vid bristfällig stabilitet, orsakad av till exempel svag fastspänning, måste speciella verktygsuppsättningar och strategier användas. Då behöver arbetsstyckets material och egenskaper analyseras för att kunna bearbetas och därmed uppnå bästa möjliga skärdata.
  3. Maskinen. Vilken typ av fräsmetod du väljer avgör vilken typ av maskin som behövs. Fräsning mot skuldra, planfräsning eller spårfräsning kan utföras i 3-axliga maskiner, men för fräsning av tredimensionella profiler krävs 4- eller 5-axliga maskiner. Idag ser vi att CAM-utvecklingen bidragit till att 5-axliga maskiner blir allt vanligare. Det finns fördelar då de erbjuder ökad flexibilitet, men ibland på bekostnad av stabiliteten.

Vårt sätt att arbeta med fräsning

Vi utför skärande bearbetning både i detaljer i höga volymer eller några få stora och komplexa detaljer. Vår maskinpark kan fräsa i material såsom stål, rostfritt och aluminium. Tillsammans med våra underleverantörer erbjuder vi dig helhetslösningar och korta ledtider. Vi har en stor maskinpark med väl underhållna maskiner och utrustning för de flesta typer av bearbetning. Vi kan erbjuda dig som kund fräsning av detaljer på dimensioner upp till 2 x 4,6 meter samt långfräsning av balkar upp till 12 x 1 meter.

CNC-fräsning

CNC, Computer Numerical Control är ett datorsystem för att styra verkstadsmaskiner eller maskiner som programmeras numeriskt. Med hjälp av styrsystemet kan man tillverka komplexa delar på ett sammansatt och automatiskt sätt. CNC-styrning innebär i detta sammanhang datorkontrollerade fräsar som utför skärande bearbetning utifrån ett programmerat mönster. Det ger också möjligheter att förflytta frässpindeln vertikalt längs Z-axeln.

Moderna CNC-maskiner är utrustade med kraftfulla och robusta fräshuvuden som gör att de kan rotera flera tusen varv per minut – upp till 30 000 varv/min.

I vår anläggning i Uddevalla har vi tre olika maskiner för CNC-fräsning och på vår anläggning i Shanghai, Kina har vi ytterligare tre maskiner för CNC-fräsning, både för vertikal och horisontell fräsning.

UFAB:s kapacitet inom bearbetning

Metoder: Fräsning, svarvning, karusellsvarvning, arborrning, bäddfräsning, anlöpning, glödning
Material: Stål, rostfritt, aluminium, duplex, hastalloy, gjutgods, smiden
Storlek: upp till 12×1 m eller 2,8×1,6 m

Kunder på land, till havs och i luften

UFAB arbetar med kunder inom en mängd olika branscher. Förpackning, medicin, offshore, fordon, flyg och jordbruksmaskiner. Det är ett stort spann med en sak gemensamt, uppdragen kräver precision – i utförande och leverans.

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om våra helhetslösningar inom bearbetning med korta ledtider. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Fräsning

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om våra helhetslösningar inom bearbetning med korta ledtider. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

E

DESIGN

 

Med erfarna CAD-designers och produktionen nära tar vi enkelt din idé från ritning till produktion och får tillbaka prover och prototyper på ett ögonblick. Att dessutom arbeta nära dig som kund möjliggör ständiga förbättringar och garanterar slutproduktens kvalitet.

C

 

E

SVETSNING

Genom lång erfarenhet inom området kan vi erbjuda lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och färdigställs av våra certifierade svetsare.

E

BEARBETNING

Mindre komponenter i höga volymer eller stora och komplexa detaljer. Vår maskinpark kan bearbeta i material så som stål, rostfritt och aluminium. Tillsammans med våra underleverantörer erbjuder vi dig helhetslösningar och korta ledtider.

E

AVANCERAD MONTERING

Med flexibilitet och kompetens monterar vi såväl kompletta maskiner som delsystem. I stora taktade flöden eller mindre serier. Montaget kan vara en del av en komplett produktion eller som en separat tjänst. 

E

PART SUPPLY & SOURCING

Under våra 30 år på marknaden har vi utvecklat en effektiv supply chain som garanterar oss rätt artiklar, i rätt tid till rätt pris. Vi kan hjälpa kunder att konsolidera volymer och därigenom sänka kostnader. Vi kan också fungera som en supermarket för ett brett urval av komponenter.

B

KAPACITET

Komplexa nyckelkomponenter eller din kompletta produktion. Du väljer. Vår kapacitet sträcker sig över många metoder, material och format. Till vår hjälp har vi en trimmad organisation, effektiva arbetsytor och välskött maskinpark.BB
B

M
Fräsning

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
?