UFAB är en av de 30 första svenska leverantörerna som lyfts fram i Manufacturing Guides nischade nätverk där industrin matchas med innovatörer och idéägare. Syftet är att förbättra förutsättningar för produktidéer att utvecklas och tillverkas inom Sveriges gränser.

UFAB är en inknovationsstödjande leverantör

– UFAB har kompetensen inom tillverkning av avancerade komponenter samt komplett produktion innehållande montering, testning emballering, det säkerställer att produkten når marknaden på ett snabbt och kvalitetssäkrat. Innovatörer får en egen extern fabrik hos UFAB och kan fokusera på produktutveckling och marknadsföring, säger Axel Herz, UFAB.
Manufacturing Guide som är en kunskapsdatabas för industrin har tillsammans med bland andra RISE genomfört ett innovationsprojekt som mynnade ut i det nischade nätverket som UFAB är en del av. Syftet är att skapa förutsättningar för produktidéer att både utvecklas och tillverkas inom Sveriges gränser.
– När vi inledde ett samarbete med UFAB letade vi efter leverantörer med stor bredd och vana att gå från idé till färdig produkt. Som idéägare vet du inte alltid vad du söker och då passar en bred och flexibel leverantör, säger Hans Bergmark, grundare av Manufacturing Guide.
Att vara en del av nätverket har såklart även flera fördelar för leverantören, systemet hjälper till att effektivisera processen att fånga upp passande idéer och affärsmöjligheter som kan utvecklas över tid. Genom systemet söker affärsrådgivare och, i ett nästa skede, även idéägare innovationsstödjande leverantörer så som UFAB.
– Vi är fortfarande under vårt uppstartsår men responsen har varit positiv från hela branschen och det blir tydligt att nätverket fyller ett tomrum, berättar Hans Bergmark.