I början av juni certifierades UFAB Shanghai enligt ISO 14001, ett lagarbete som inleddes så snart verksamheten var plats i de nya lokalerna.

– Det är precis ett år sedan vi certifierades för ISO 9001 men valde då att avvakta med ISO 14001, eftersom vi stod inför en flytt av verksamheten. I november 2019 flyttade vi in i våra nya lokaler och började då arbetet mot certifiering, säger Per Ohlsson, Fabrikschef UFAB Shanghai.
ISO 14001 är en internationellt accepterad standard och grunden i det miljöledningssystem som möjliggör ett aktivt miljöarbete i form av minskad användning av resurser och lägre kostnader för avfallshantering.
– Arbetet med certifieringen var, som alltid, en laginsats. Vi tittade på vår påverkan på miljön, identifierade det vi bidrar med och satte upp mål och en plan för hur vi ska fortsätta bli bättre.

Skillnader mellan Sverige och Kina
– Tidigare var hanteringen av avfall i Kina inte lika välutvecklad som i Sverige och det var också en anledning till att vi avvaktat certifieringen. De senaste åren har Kina dock kommit ikapp på ett mycket bra sätt och för nu statistik, berättar Per Ohlsson.

Läs mer
Om fördelarna med vårt kvalitets- och miljöarbete och vår arbetsmetod AIM.