Den första september tog Kristoffer Mattsson, som tredje generation, över rodret som koncernchef för Mattssongruppen. I den rollen blir han bryggan mellan ägarfamiljen och koncernens bolag, däribland UFAB. Alltid med blicken höjd mot horisonten.

 

– När vi var barn tittade vi inte på fetthalten på mejeriprodukterna, vi tittade på vem som producerat förpackningen, berättar Kristoffer Mattsson, Koncernchef för Mattssongruppen.
Den anekdoten speglar väl hur familjeföretaget alltid varit närvarande i Kristoffers liv, genom farfar som startade FKAB och konstruerade fartyg, via sommarjobb till att de senaste fem åren då han kom in i gruppen på allvar som affärsutvecklare.
– Jag kommer närmast från Handelsbanken där jag arbetade med utlandsaffärer och riskhantering. De senaste åren har varit en inskolning där jag fått lära känna bolaget från insidan via olika projekt. Jag kommer från en specialistroll men blir nu mer en generalist vilket känns både utmanande och givande.
Kristoffer tar över efter Olle Axell som fortsatt fungerar som senior rådgivare till familjen och som styrelseledamot. Axell hade sedan sitt tillträde, utöver löpande drift, uppdraget att ta koncernen in i framtiden samt förbereda för den kommande generationsväxlingen. Bolaget har varit i Mattssonfamiljens ägande länge med ambitionen att fortsätta så.
– Under dessa år var jag, i rollen som ägarrepresentant och affärsutvecklare, bland annat med och startade vårt yngsta dotterbolag METS. Vi såg hur kompetens rörde sig på marknaden och vår långa historia gjorde det möjligt att knyta den till oss. Erbjudandet inom miljöteknik, automation och energi ligger dessutom rätt i tiden.

Mattssongruppen utgörs av bolag inom olika verksamheter med den gemensamma nämnaren stor teknikhöjd och kunder med höga förväntningar. Moderbolaget är, med ambitionen att verksamheten ska ske via dotterbolagen, litet och slimmat. Det tidigare moderbolagsstyrelsearbetet har istället ersatts av aktiva dotterbolagsstyrelser.
– Dedikerat styrelsearbete i respektive bolag ger en viktig flexibilitet samt andra möjligheter att plocka in duktiga externa personer med specifik branschkunskap och det ser jag kan ge positiva effekter för koncernen i stort.
Kristoffers två systrar som till vardags har karriärer utanför familjeföretaget kan nu även de ta del av koncernen som styrelseledamöter.
– Min syster Anna sitter i styrelsen för UFAB och min yngsta syster Maria har en plats i Mattsson Fastigheters styrelse.

Kontinuitet och långsiktighet hos dotterbolagen
Hos koncernens största dotterbolag UFAB har Kristoffer alltid trivts mycket bra.
– Jag har aldrig jobbat operativt hos UFAB, annat än sommarjobb i högstadiet. Jag har dock alltid uppskattat miljön och kontrasterna, berättar Kristoffer Mattsson.
Kristoffer ska inte vara operativ i dotterbolagen, utan det handlar istället om att vara familjens representant och att bidra där det behövs för att varje medarbetare ska kunna göra sitt jobb.
– Jag står alltid mitt i det dagliga och operativa, då är horisonten nära. Kristoffers roll är att hålla den horisonten öppen, förutom att höja blicken kommer han med hela historien som ger oss perspektiv, säger Magnus Enarsson, VD för UFAB.
Generationsväxlingen bidrar dessutom med viktig kontinuitet och stabilitet hos dotterbolagen, Magnus Enarsson förklarar:
– Kristoffer har värderat och omvärderat under lång tid och vi kan nu fortsätta arbeta utifrån den vision och strategi för UFAB som vi tagit fram tillsammans med styrelsen. Från den operativa sidan är det av stort värde att det finns en kontinuitet i arbetet framåt, naturligtvis internt men inte minst för kunder och leverantörer.

Magnus Enarsson, VD för UFAB tillsammans med Kristoffer Mattsson, Koncernchef Mattssongruppen