När nya produkter utvecklas, tillverkas och når marknaden sker det i regel i ett antal olika faser. Processen kallas produktlivscykeln och visar, kortfattat, hur en produkt utvecklas över tid på marknaden.

Genom erfarenhet har vi lärt oss hur de olika stadierna hanteras på bästa sätt. Med duktiga CAD-designers, konstruktörer och montörer hjälper UFAB dig som kund genom hela produktlivscykeln. Under det första produktionsutvecklingsstadiet blir produkten till, ofta som en från första prototyp, en förserie och därefter en serie. När produkten för första gången når marknaden hamnar den i det så kallade introduktionsstadiet. Arbetet slutar dock inte när produkten når marknaden, snarare tvärtom. Därpå följer tillväxtstadiet och mognadsstadiet, här finns det utrymme för ständiga förbättringar, ytterligare produktutveckling, kvalitetsförbättringar och nya funktioner. Ju mer en produkt kan utvecklas, hållas uppdaterad och hitta nya marknader, ju bättre står den sig mot konkurrenterna. Under mognadsstadiet och det efterföljande och sista, nedgångsstadiet handlar det ofta om utfasning och reservdelsförsörjning och även här kan UFAB stötta.

Kompetens och ständigt fokus
Utveckling av nya idéer produkter kräver således kompetens och förståelse för kunders behov och marknadens förutsättningar. Men framför allt kräver det fokus på kvalitet, kostnad och tid.