När tjänsten som produktionschef blev ledig hos UFAB Shanghai i Kina delades rollen upp mellan tre unga medarbetare som varit med från start.


På bild (från vänster) Case Liu, Eric Li, Oscar Shen och Chris Ma.

– Jag är väldigt stolt över hur vi med en stark företagskultur entusiasmerar vår personal att våga ta ansvar och komma med förbättringsförslag, säger Per Ohlsson, Fabrikschef UFAB Shanghai.
UFAB:s svenska företagskultur och arbetssättet vi är vana med från svenska arbetsplatser är ingen självklarhet i Kina. Det finns en annan kultur och andra hierarkier i arbetslivet. Det hör inte heller till vanligheterna att som anställd kunna klättra inom ett bolag som ung och utan universitetsutbildning.
– De är tre unga, hungriga killar som varit med från start, faktiskt som anställd nummer ett, två och tre. Generellt har vi, med kinesiska mått mätt, låg personalomsättning. Med stor teknisk kompetens tillsammans med många och goda idéer har de nu fått chansen att tillsammans axla produktionsansvaret.
Med dagliga möten tar de var och en ansvar för olika områden länkade till produktionen. Case Liu kommer som produktionstekniker att ta ansvar för programmen. Oscar Shen ansvarar för planering och inköp av verktyg. Tillsammans kommer Oscar och Case kategorisera artiklarna i vår produktion så att vi kan minska ner antalet aktiva verktyg. Eric Li ansvarar operativt ute i produktionen så att den satta planeringen genomförs. Som stöd, inledningsvis, har killarna support av Chris Ma, vår kvalitetschef.
– Killarna som själva började som operatörer kommer nu i sina nya roller fortsätta fånga upp våra operatörers många goda idéer, berättar Per Ohlsson.


Bild 1: Eric Li, Chris Ma och operatör Fan Deng Ke.
Bild 2: Case Liu och Oscar Chen inspekterar program.