UFAB Shanghai har utökat maskinparken med en ny trådgnist för bearbetning. Anledningen bakom investeringen är kundernas höga krav på noggrannhet, ett krav maskinen möter med en felmarginal på en halv hundradel.

– En trådgnist avverkar materialet med en väldigt hög noggrannhet. Det blir exakta detaljer med väldigt fin yta och en ytnoggrannhet på RA 0,8, berättar Per Ohlsson, Fabrikschef på UFAB Shanghai.
En trådgnist används för bearbetning av olika detaljer i material såsom rostfritt. UFAB Shanghai valde dessutom till ett tillval som möjliggör att även aluminium kan bearbetas.
– Vi har märkt ett behov hos kunderna gällande detaljer av artiklar med höga krav på noggrannhet som inte går att uppfylla med de andra metoderna. Nu har maskinen varit igång ett par veckor med gott resultat.

En maskin med många fördelar
Likt övriga maskiner i UFAB Shanghais maskinpark bearbetar trådgnisten produkter som är mindre till ytan. Maskinen har en arbetsyta på 450x250x150 mm. Tack vare att tråden kan vinklas upp till och med 10° möjliggörs även bearbetning av vinklade geometrier.
– Noggrannheten och den väldigt låga felmarginalen är maskinens stora fördel. Den har felmarginal på en halv hundradel eller fem tusendelar. Det är detsamma som om du skulle strimla ett hårstrå på längden åtta gånger, säger Per Ohlsson.