Vart tredje år går du som ISO-certifierat företag igenom hela ledningssystemet och gör en recertifiering. Det var nu dags för UFAB i Uddevalla och i september kom de förnyade certifikaten.

– UFAB i Uddevalla certifierades första gången 1995, så vi har vanan inne. Men det är ju både viktigt och nyttigt att gå igenom allting regelbundet, säger Rickard Olsson, Kvalitetschef på UFAB.
Inför certifieringen gick UFAB igenom ledningssystemet för att se så att aktuella krav i standarden är uppfyllda samt om det har hänt något nytt. Det kan exempelvis handla om förändrade processer eller nya kunder som kommit till.
– Vi tittar dessutom noga på om vi blivit bättre på det vi planerat för och målstyrt mot under den gångna treårsperioden, samt sätter nya mål för nästkommande period.

Coronaanpassad process
Till följd av rådande Coronapandemi såg processen i år något annorlunda ut jämfört med tidigare. Istället för fysiska möten skedde det på distans via verktyget Teams.
– Det är klart att det ställde andra krav på oss men det fungerade jättebra. I förlängningen ser vi ju att det kan komma mycket gott ur detta året. Vi skulle exempelvis kunna sätta ett nytt miljömål gällande minskade resor och det är ju positivt ur flera perspektiv, säger Rickard Olsson.