UFAB är specialiserade på tillverkning av komplexa komponenter som kräver hög precision. Där kunderna har en kvarsättning innehållande tredjepartskontroll genomförs den av det auktoriserade kontrollorganet DEKRA Industrial.

– Våra kunder lägger tillverkningen av komplexa detaljer och produkter här och vi möter deras krav på tredjepartskontroll vilket ger en komplett och kvalitetssäkrad leverans, säger Mathias Bothén, Key Account Manager på UFAB.
På veckobasis kommer specialister från DEKRA Industrial i Trollhättan till UFAB för löpande kvalitetskontroller. I och med det nära samarbetet finns också möjligheten att kontrollera gjutämnena redan innan start av CNC-bearbetning. DEKRA bistår bland annat med besiktning och oförstörande provning (OFP). Det senare är ett samlingsnamn för metoder som inte gör någon påverkan på detaljen, så som röntgenprovning, ultraljudprovning, magnetpulverprovning, penetrantprovning och visuell kontroll.
– Vi jobbar mycket mot tillverkning och energisektorn. Det är spännande produkter UFAB tillverkar och den stora fördelen med vårt samarbete är de tidigare kontakterna i varje projekt. Det blir ett bättre slutresultat när vi får komma in tidigt snarare än sent, säger Claes Eriksson, Sektionschef på DEKRA Industrial.
Samarbetet parterna emellan går långt tillbaka och innefattar förutom provning även svetsberedning.
– Tillsammans med svetsspecialist Bård Stien hos DEKRA skapar vi förutsättningar att hålla oss i framkant. Vi får tidigt stöd, diskuterar metoder, effektiviserar svetsföljder och håller oss alltid uppdaterade kring de senaste inom området och gällande kriterier, berättar Mathias Bothén.

Traditionellt hantverk möter framtidens material
– Sett utifrån är en stor fördel med UFAB att de kan ta sig an stora detaljer med traditionella metoder och i alla material, menar Claes Eriksson.
Just det är en del av yrket som få lär sig idag. Svetsning är dessutom ett av få yrken som inte helt kan ersätta med en maskin. Mathias fyller i:
– Det finns alltid komplexa detaljer där åtkomsten är svår, svetsning är ett av de få traditionella hantverk som finns kvar inom industrin idag.
Även om inte svetsmetoderna har utvecklats nämnvärt genom åren har det hänt desto mer på materialsidan. Rostfritt fortsätter att öka, däribland Titan.
– Materialen framåt ska vara lätta men fortfarande hållfasta och här behöver vi DEKRA:s hela kompetens gällande metoder och utrustning, säger Mathias Bothén.