I juni certifierades UFAB China enligt ISO 9001. Certifieringen är ett bevis på hur vi ständigt förbättrar vår verksamhet för att möta kundernas behov.

UFAB CHINA

 

– Detta är något vi arbetat för en tid och det känns väldigt bra att vi nu är i hamn, säger Per Ohlsson, VD för UFAB China.
Ett ledningssystem är de processer och rutiner som styr en verksamhet. Det omfattar hela organisationen från ledningsgrupp till enskild medarbetare och hela verksamheten från den första kundkontakt till hur en driftstörning undviks. Ledningssystemstandarden ISO 9001 är världens mest använda för kvalitet och certifieringen är beviset på att UFAB China nått standardens höga krav.
– Medarbetarna är bland den viktigaste faktorn i ett certifieringsarbete och det är lagets insats med ledning av vår Kvalitetschef Chris Ma som möjliggjort certifieringen.

 

Många fördelar med ISO 9001
– Inte bara är certifieringen många gånger ett krav från kunder. Det ger oss också förutsättningar att effektivisera, kvalitetssäkra och kostnadsbespara hela vår verksamhet. Dessutom blir det ett bevis på att vi arbetar systematiskt, förebyggande och med färre missförstånd, helt i linje med vår arbetsmetod, berättar Per Ohlsson.

 

Läs också
Om fördelarna med vårt kvalitets- och miljöarbete och vår arbetsmetod AIM.