portable-measuring-arm

På UFAB får operatörerna nu en tredje arm att mäta sig med

Med den portabla mätarmen görs mätningar direkt i tillverkningen, där fördelarna med processförbättringar ger mest nytta, genom korta installationstider, enkel hantering och alltid tillförlitliga 3D-mätningar. Flerledade armar kan utrustas med olika längdmätprober och scanninghuvuden för att kunna mäta svåråtkomliga punkter, antingen optiskt eller med beröring.