portable-measuring-arm

An Extra Arm Helps UFAB Quality Work

The portable measuring arms allow UFAB to take measurements directly in the manufacturing environment, where process improvements are the most beneficial. No long installation times, simplicity of operation and ever-reliable 3D measurements: articulated arms which can be equipped with different length probes and scan heads to measure even difficult-to-access points either optically or by touch.

 


 

På UFAB får operatörerna nu en tredje arm att mäta sig med

Med den portabla mätarmen görs mätningar direkt i tillverkningen, där fördelarna med processförbättringar ger mest nytta, genom korta installationstider, enkel hantering och alltid tillförlitliga 3D-mätningar. Flerledade armar kan utrustas med olika längdmätprober och scanninghuvuden för att kunna mäta svåråtkomliga punkter, antingen optiskt eller med beröring.