UFAB har varit certifierade sedan 2016 och nyligen förnyat förtroendet igen. Hållbarhetsarbete genomsyrar dock vår verksamhet på många sätt.  

sedex

– Sedex certifieringen är ett önskemål från en av våra kunder och självklart ett krav vi bemöter. Certifieringen innebär att vi dokumenterar vår del av arbetet på ett visst sätt och i ett visst system, berättar Rickard Olsson, Quality Manager på UFAB.
Sedex är en global medlemsorganisation som arbetar för ansvarsfulla leverantörsled och hjälper till att organisera, dokumentera, möta krav och förbättra arbetet. På en global marknad blir ansvaret ännu viktigare och genom certifieringen säkerställs produkter och tjänster längs hela ledet.

Hållbarhetsarbetet genomsyrar hela UFAB
Hållbarhetsperspektivet genomsyrar alltid vår verksamhet och till stöd finns bland annat kvalitetsstandarden ISO 90001 och miljöstandarden ISO 140001. Dessa omfattar kvalitet, miljö och människa, exempelvis säkerhetsställs att varken barnarbete eller skadliga kemikalier förekommer.
– Vi nöjer oss dock inte med att bara vara certifierade utan kartlägger och analyserar löpande vad som ytterligare kan göras för att bidra till ett miljövänligare sätt att leverara våra produkter och tjänster.
Processer, rutiner och standards är lika viktigt för kunderna som för UFAB själva.
– Vi arbetar ständigt mot att utveckla oss till en effektivare och grönare produktion. För oss, för kunden och för miljön, säger Rickard Olsson.