Engagemang, leverans & förbättringsarbete

Hösten/vintern 2017 går förmodligen till den mest hektiska perioden som UFAB genomgått i sin snart 50-åriga historia. Orderingången gick upp över 250% mot budget och för att klara av leveranserna till kund, krävdes en hel del övertid och engagemang från våra duktiga medarbetare.

Starten på 2018 blev något lugnare då en av våra kunder i förpackningsbranschen ändrade takten tillfälligt, vilket gjorde att vi fick en möjlighet till återhämtning. Detta har vi tagit tillvara på tiden genom olika förbättringsaktiviteter och i samband med det så lyftes det fram en önskan att genomföra ett studiebesök hos en av våra kunder. Syftet med besöket är att utbyta erfarenheter i kundens produktionsmiljö, vilket gav resultat i ett flertal positiva förbättringsaktiviteter.

Vår strävan efter ständiga förbättringar är vår främsta drivkraft i arbetet. Vi söker alltid efter smartare lösningar – snabbare, bättre och mer miljövänliga för att kunna leverera en effektivare och grönare produktion åt ditt företag. Denna drivkraft har vi sammanfattat i vårt varumärkeslöfte ­– Always Improve.

Besöket var mycket uppskattat från vår kunds sida och inte minst våra egna medarbetare.