Engagement, delivery and improvement

The autumn and winter of 2017, will probably go to history as the busiest period UFAB has undergone during its 50-year lifespan. Orders received were 250% above the budget expectations and that’s great, but to manage all the deliveries to our customers, it has required a lot of overtime and commitment from our talented employees.

The start of 2018 has been calmer since one of our customers, in the packaging industry, changed their delivery pace temporarily, which meant that we have had an opportunity for recovery. We have taken advantage of the time, by spending the extra time, on different improvement activities and at the same time, a group of our employees requested visiting one of our customers. The purpose of the visit was to exchange experiences in the customer’s production environment, which gave positive results in several improvement activities.

Our quest for continuous improvement is the main driving force in all our work. We are always looking for smarter solutions that are faster, better and more environment-friendly to be able to deliver leaner and greener production for your business. This driving force is exemplified in our brand promise – Always Improve.

The visit was highly appreciated by our client and even more so by our own employees.

 


 

Engagemang, leverans & förbättringsarbete

Hösten/vintern 2017 går förmodligen till den mest hektiska perioden som UFAB genomgått i sin snart 50-åriga historia. Orderingången gick upp över 250% mot budget och för att klara av leveranserna till kund, krävdes en hel del övertid och engagemang från våra duktiga medarbetare.

Starten på 2018 blev något lugnare då en av våra kunder i förpackningsbranschen ändrade takten tillfälligt, vilket gjorde att vi fick en möjlighet till återhämtning. Detta har vi tagit tillvara på tiden genom olika förbättringsaktiviteter och i samband med det så lyftes det fram en önskan att genomföra ett studiebesök hos en av våra kunder. Syftet med besöket är att utbyta erfarenheter i kundens produktionsmiljö, vilket gav resultat i ett flertal positiva förbättringsaktiviteter.

Vår strävan efter ständiga förbättringar är vår främsta drivkraft i arbetet. Vi söker alltid efter smartare lösningar – snabbare, bättre och mer miljövänliga för att kunna leverera en effektivare och grönare produktion åt ditt företag. Denna drivkraft har vi sammanfattat i vårt varumärkeslöfte ­– Always Improve.

Besöket var mycket uppskattat från vår kunds sida och inte minst våra egna medarbetare.