Svetsning av rostfritt stål

Svetsning är en fogningsteknik som innebär att man hettar upp metallstycken och sammanfogar dem genom en sammansmältning. Att svetsa rostfritt stål skiljer sig inte så mycket från att svetsa andra typer av stål, men det finns några väsentliga skillnader. En av de viktigaste är vilken typ av skyddsgas som används.

Skyddsgas (även kallad inert gas) skyddar ett reaktivt ämne eller en reaktiv gas från att reagera med ett annat ämne och orsaka en oönskad reaktion. Skyddsgasen neutraliserar ämnet eller gasen omedelbart efter att den bildats.

Rostfritt stål är särskilt känsligt för temperaturer vid 250 grader och uppåt. Kommer man upp i dessa höga temperaturer utan att använda skyddsgas så oxiderar ytan på materialet vilket ger lägre motståndskraft mot korrosion. Om man inte skyddar materialet mot syret i luften vid svetsning, oxiderar rotsidan i en fog. Det är därför en skyddande inert gas måste användas.

Trots ovannämnda risker finns det många fördelar med att svetsa i rostfritt stål. Det rostfria stålet har låg vikt i kombination med hög styrka, stor motståndskraft mot yttre påverkan såsom korrosion samt en slät yta som är enkel att rengöra och att underhålla. Stålet står dessutom emot vibrationer och fungerar såväl i låga som i höga temperaturer (med skyddsgas).

Olika metoder för att svetsa i rostfritt stål

Att svetsa rostfritt stål kräver erfarenhet och handlag. Rostfritt stål är ett hårdare material som har speciella mekaniska egenskaper, därför är kunskap och erfarenhet av stor betydelse för slutresultatet. Utan korrekt utförande kan materialet få spänningar när man värmer upp det, som i sin tur kan skapa välvningar så att materialet “slår sig”. Detta problem kan minskas genom att använda rätt svetsteknik, men i första hand handlar det om lång erfarenhet. Vi på UFAB vill särskilt lyfta fram vår kapacitet avseende svetsning och bearbetning av rostfritt stål.

Vi är stolta över att kunna leverera rostfria komponenter med hög komplexitet. Rostfritt stål är ett användbart material men det ställer också krav på bearbetning och svetsning. Som alla stålsorter behöver det hanteras på rätt sätt och där blir vår långa erfarenhet avgörande. Våra Welding Procedure Qualification Records (WPQR) eller svetsprocedur (EN 288) för de allra flesta material blir ett tryggt bevis på vårt kunnande.

Svetsa rostfritt – Det behöver du tänka på

Arbetsmiljön kring svetsning av rostfritt stål är ett bekymmer som har väckt viss oro, framförallt hos Svenska Miljöinstitutet. Krom är, vid sidan av nickel, en av de främsta legeringsämnena för alla typer av rostfritt stål. Under svetsningsprocessen omsätts krom till sitt sexvärdiga tillstånd som är mycket skadligt. Förekomsten av dessa element i svetsröken från rostfritt stål misstänks ha allvarliga hälsoföljder för svetsaren och andra i närheten av svetsningsplatsen. Därför är vi på UFAB tungt investerade i ventilationssystem och har även vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för våra svetsare.

UFAB:s kapacitet inom plåt och svets

 

Metoder: MAG, MIG, MMA, TIG, SAW
Material: Stål, Varmhållfasta stål, Rostfritt, Duplex, Gjutjärn
Storlek: upp till 90 ton och 50x20x10 meter
Dimensioner: 2-60 mm

Kunder på land, till havs och i luften

UFAB arbetar med kunder inom en mängd olika branscher. Förpackning, medicin, offshore, fordon, flyg och jordbruksmaskiner. Det är ett stort spann med en sak gemensamt, uppdragen kräver precision – i utförande och leverans.

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om våra helhetslösningar inom bearbetning med korta ledtider. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Svetsning av rostfritt stål

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om våra helhetslösningar inom bearbetning med korta ledtider. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

E

DESIGN

 

Med erfarna CAD-designers och produktionen nära tar vi enkelt din idé från ritning till produktion och får tillbaka prover och prototyper på ett ögonblick. Att dessutom arbeta nära dig som kund möjliggör ständiga förbättringar och garanterar slutproduktens kvalitet.

C

 

E

SVETSNING

Genom lång erfarenhet inom området kan vi erbjuda lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och färdigställs av våra certifierade svetsare.

E

BEARBETNING

Mindre komponenter i höga volymer eller stora och komplexa detaljer. Vår maskinpark kan bearbeta i material så som stål, rostfritt och aluminium. Tillsammans med våra underleverantörer erbjuder vi dig helhetslösningar och korta ledtider.

E

AVANCERAD MONTERING

Med flexibilitet och kompetens monterar vi såväl kompletta maskiner som delsystem. I stora taktade flöden eller mindre serier. Montaget kan vara en del av en komplett produktion eller som en separat tjänst. 

E

PART SUPPLY & SOURCING

Under våra 30 år på marknaden har vi utvecklat en effektiv supply chain som garanterar oss rätt artiklar, i rätt tid till rätt pris. Vi kan hjälpa kunder att konsolidera volymer och därigenom sänka kostnader. Vi kan också fungera som en supermarket för ett brett urval av komponenter.

B

KAPACITET

Komplexa nyckelkomponenter eller din kompletta produktion. Du väljer. Vår kapacitet sträcker sig över många metoder, material och format. Till vår hjälp har vi en trimmad organisation, effektiva arbetsytor och välskött maskinpark.BB
B

M
Svetsning av rostfritt stål

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
?