Licenssvetsning

UFAB är certifierat av DNV enligt ISO 3834-2 UFAB är certifierat av DNV enligt ISO 3834-2  vilket verifierar att vi uppfyller kraven på kompetens och behärskar kraven på dokumentation. Därtill uppfyller vi kraven från kunder och myndigheter, vi kontrollerar svetsningen med till exempel penetrerande vätskor, magnetpulver, ultraljud och röntgen. Genom 50 års erfarenhet inom området plåt och svets kan vi erbjuda lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna som sedan monteras av våra certifierade svetsare.

Vad är licenssvetsning?

Licenssvetsning (att svetsa mot licens) betyder att företaget har en godkänd svetsprocedur och behöriga svetsare.

Själva svetsprocedurkontrollen börjar med att en preliminär pWPS (Preliminary Welding Procedure Specification) upprättas, enligt ISO 15609. 

Under övervakning av en granskare svetsas ett provstycke upp. Granskaren kan med fördel vara en tredjepart. Hens uppgift är att mäta och notera alla svetsparametrar. Provstycket skickas sedan på analys för både förstörande och icke-förstörande provning. Vid förstörande provning tittar man på egenskaper som slagseghet, brottseghet, draghållfasthet och tryckhållfasthet. Icke-förstörande provning kan till exempel vara radiografi eller ultraljud.

Analyserna skickas sedan till ett ackrediterat labb varpå resultaten rapporteras i ett protokoll från kvalificeringen. Detta dokument kallas för WPQR (Welding Procedure Qualification Records). Från detta dokument kan sedan kvalificerade svetsdatablad, WPS’er (Weld Procedure Specifications) upprättas.

Licenssvetsning

UFAB:s kapacitet inom plåt och svets

 

Metoder: MAG, MIG, MMA, TIG, SAW
Material: Stål, Varmhållfasta stål, Rostfritt, Duplex, Gjutjärn
Storlek: upp till 90 ton och 50x20x10 meter
Dimensioner: 2-60 mm

Kunder på land, till havs och i luften

UFAB arbetar med kunder inom en mängd olika branscher. Förpackning, medicin, offshore, fordon, flyg och jordbruksmaskiner. Det är ett stort spann med en sak gemensamt, uppdragen kräver precision – i utförande och leverans.

Ständiga förbättringar

Vi arbetar mot branscher som inte tillåter några misstag. Det ställer höga krav på oss som leverantör, i såväl utförande som leverans. Detta går naturligt i linje med vår ambition att vara Sveriges främsta systemleverantör och kontraktstillverkare. För att nå dit arbetar vi utifrån vår arbetsmetod AIM. Metoden hjälper oss hålla fokus på att kontinuerligt utveckla och förbättra arbetsprocessen ur ett resurs- och kostnadsperspektiv och såklart ur ett miljöperspektiv, för en effektivare och grönare produktion.

Kvalitet och mätning
Kvalitetskontroll och mätning är en självklar del i vår leverans. Vid nyproduktion kontrollerar vi 100 procent och därefter de viktigaste mätpunkterna. Vi har mätrum där temperatur och mätmaskin är kalibrerade för exakt resultat. För mätning av större komponenter använder vi en portabel ROMER arm.

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om vår kapacitet inom plåt och svets. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Licenssvetsning

KONTAKTA OSS

Jag berättar gärna mer om vår kapacitet inom plåt och svets. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

E

DESIGN

Med erfarna CAD-designers och produktionen nära tar vi enkelt din idé från ritning till produktion och får tillbaka prover och prototyper på ett ögonblick. Att dessutom arbeta nära dig som kund möjliggör ständiga förbättringar och garanterar slutproduktens kvalitet.

C

E

SVETSNING

Genom lång erfarenhet inom området kan vi erbjuda lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och färdigställs av våra certifierade svetsare.

E

BEARBETNING

Mindre komponenter i höga volymer eller stora och komplexa detaljer. Vår maskinpark kan bearbeta i material så som kolstål, rostfritt och aluminium. Tillsammans med våra underleverantörer erbjuder vi dig helhetslösningar och korta ledtider.

E

AVANCERAD MONTERING

Med flexibilitet och kompetens monterar vi såväl kompletta maskiner som delsystem. I stora taktade flöden eller mindre serier. Montaget kan vara en del av en komplett produktion eller som en separat tjänst.

E

PART SUPPLY & SOURCING

Under våra 30 år på marknaden har vi utvecklat en effektiv supply chain som garanterar oss rätt artiklar, i rätt tid till rätt pris. Vi kan hjälpa kunder att konsolidera volymer och därigenom sänka kostnader. Vi kan också fungera som en supermarket för ett brett urval av komponenter.

 

B

KAPACITET

Komplexa nyckelkomponenter eller din kompletta produktion. Du väljer. Vår kapacitet sträcker sig över många metoder, material och format. Till vår hjälp har vi en trimmad organisation, effektiva arbetsytor och välskött maskinpark.BB
B

M
Licenssvetsning

Mathias Bothén
0522-982 02
mathias.bothen@ufab.se

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?
?