Hur vi hjälpte Väderstad AB från idé till leveransklar produkt på sex veckor

Inför en produktlansering bara sex veckor senare vände sig Väderstad AB till oss på UFAB när de behövde ta fram en Strip Drill som fram tills dess bara existerade på papperet. Det fanns stunder när t o m vi var osäkra på om det skulle gå. Men det inte bara gick – det blev så mycket bättre i verkligheten tack vare gemensamma ansträngningar.

Läs & lyssna/se den hela succén här >>

————————————

How we helped Väderstad AB from idea to delivery in six weeks

When Väderstad AB needed to launch a Strip Drill that only existed on paper and had six weeks to do it, we took the challenge. Admittedly there were times when it seemed uncertain if we would be able to pull it off, but in the end it worked brilliantly thanks to joint efforts.

 

Read & listen/see the full success story here >>