UFAB Invests in Enhanced Quality

Within the ongoing program for improvements which UFAB is conducting, AIM (Always Improve Method), the company has, during the last few weeks invested in two different new machines.

In order to meet our customers growing needs of labelling of products, we have invested in a laser marking machine. With this laser marking machine we can ensure customer requirements regarding authenticity and traceability by marking each item with: Article No, Batch numbers, as well as to provide each item with the customer’s own logotype.

To ensure that our customers get the right quality, we have also invested in an optical measuring machine. This instrument is used for measurement of products with high tolerance requirements, down to the nearest thousandth of a millimetre.

 


 

UFAB Investerar i Ytterligare Förbättrad Kvalitet

Inom ramen för det ständigt pågående program inom förbättringar som UFAB bedriver, AIM (Always Improve Method), har bolaget de senaste veckorna investerat i två olika utrustningar.

För att möta våra kunders ökade kravbild på märkning av produkter, har vi investerat i en lasermärkningsmaskin. Med denna lasermärkningsmaskin säkerställer vi kundens krav på autenticitet och spårbarhet genom att märka artikel-, batchnummer samt att förse varje artikel med kundens logotype.
För att försäkra oss om att våra kunder får den absolut rätta kvalitén, har vi även investerat i en optiskt mätmaskin. Detta instrument används för mätning av produkter med höga toleranskrav, ner till en noggrannhet på tusendelar av en millimeter.