Takt flow ahead of spring crops

For the upcoming spring crops we have a takt flow in the factory for our customer in agricultural industry. The product that we produce is a seed machine that will increase the harvest up to 10-15% because it shoots down seed and fertilizers further down in the soil than normal machines. This results in a reduction of 1/10 of the manure, because you don’t have to fertilize with the aircraft after it sown.

This product is a typical example of how effective it is to hire UFAB, we design, machining, welding and then assembles it all together and deliver. We are constantly working with our continuous improvements method AIM (Always Improve Method) together with the customer so they can develop their products at all levels.

 

———————

Taktat flöde inför vårsådden

Inför den kommande vårsådden taktar vi på i fabriken för vår kund inom jordbruksindustrin. Produkten som vi producerar är en såmaskin som, jämfört med befintliga maskiner, påvisar en ökad skörd på 10-15% då den skjuter ner frö och gödsel längre ner i jorden än normala maskiner. Detta medför en minskning på 1/10 av gödseln, då man ej behöver gödsla på ytan med flygplan efter man sått.

Denna produkt är ett typexempel på hur effektivt det är att anlita UFAB då vi konstruerar, maskinbearbetar och svetsar för att sedan monterar ihop allt och leverera. Vi jobbar ständigt med vårt förbättringsarbete AIM (Always Improve Method) ihop med kunden för att de skall kunna utveckla sina produkter på alla plan.