smeta-approved-news

Sedex – SMETA Godkänd

Vi har blivit godkända av Sedex gällande SMETA Certifieringen.

SMETA är ett revisionsformat, en sammanställning av god praxis för etiska granskning. Den är framtagen för att hjälpa revisorer att genomföra högkvalitativa revisioner som omfattar alla aspekter av ansvarsfull affärspraxis.

För mer information gällande granskningen finns all info här: SMETA Measurement Criteria: A common set of instructions on the items to be checked by auditors

www.sedexglobal.com

 


 

Sedex – SMETA Approved

We have been approved by Sedex regarding the SMETA Certification.

SMETA is an audit format which is a compilation of good practice in ethical audit technique. Is is designed to help auditors conduct high quality audits that encompass all aspects of responsible business practice.

For more information about the audit format, see all the info here: SMETA Measurement Criteria: A common set of instructions on the items to be checked by auditors

www.sedexglobal.com