Cimco Marine develops and manufactures a patented outboard transmission, enabling the use of high torque diesel engines on outboard systems and in sterndrive solutions.

During summer 2016 Cimco Marine is launching OXE Diesel. The world’s first high performance diesel outboard engine, setting new standards for durability, fuel-efficiency and low emissions. The development and production setup is made in cooperation with General Motors, Marine Diesel Sweden AB and UFAB.

The production of OXE Diesel will be located in UFAB Uddevalla where UFAB Shanghai will deliver complex parts that very few factories in the world can produce. The goal is to produce 500 engines in 2016 of which the majority is already ordered. UFAB will be a very important player in the scope of delivery, thanks to UFAB´s work method AIM, Always Improve Method.

Cimco’s CEO Magnus Folin says to HD Sydsvenskan:
“– UFAB has experience in building precision engineering – they do it to Tetra Pak, Siemens and General Electric … ”

————————————–

Cimco Marine har utvecklat en patenterad kraftöverföring för marint bruk som kan användas på motorer med högt vridmoment i såväl inom- som utombordslösningar.

Under sommaren 2016 lanserar Cimco Marine OXE Diesel som blir världens första högpresterande dieseldrivna utombordare. OXE sätter en ny standard för hållbarhet, bränsleeffektivitet och låga utsläppsnivåer. Utveckling och produktion sker i samarbete med General Motors, Marinediesel Sweden AB och UFAB.

Produktionen av OXE Diesel kommer att ske i UFAB:s lokaler i Uddevalla. Dotterbolaget UFAB i Shanghai kommer leverera ett antal komplexa artiklar som få fabriker i världen kan producera. Målet är att under 2016 tillverka 500 st motorer, av vilka merparten redan är beställda, med ambition att växa kraftigt i volym till 2017. UFAB blir en mycket viktig spelare i leveransen tack vare UFAB:s arbetssätt AIM, Always Improve Method.

Cimco:s vd Magnus Folin säger till HD Sydsvenskan:
“– De har erfarenhet av att bygga finmekanik – de gör det till bland annat Tetra Pak, Siemens och General Electric …”