Skärande bearbetning

Vad ”skärande bearbetning” faktiskt innebär är processen när material avlägsnas från ett arbetsstycke genom metoder som fräsning eller svarvning exempelvis. Arbetsstycket skulle kunna vara en bit metall som ska formas på ett visst sätt till exempel. Det kan också innefatta andra material såsom, aluminium, gjutjärn, stål, mässing och koppar. Med hjälp av vår moderna maskinpark kan vi hantera dessa material. Oberoende av små eller stora detaljer. Vi besitter en kompetens som hjälper dig med olika metoder av skärande bearbetning. Tekniken går att utföra på olika sätt och några exempel på detta är borrning, hyvling, svarvning och mejsling, samt olika typer av fräsning och slipning.

Metoder för skärande bearbetning

Det finns alltså olika metoder för skärande bearbetning. Några av våra specialiteter är ”fräsning, slipning, och svarvning”. Det går att konstatera att fräsning är den mest flexibla konventionella bearbetningsmetoden som går att nyttja idag. Fräsning är extra flexibelt då det går att framställa komplicerade strukturer, framför allt då de verktyg vi använder kan ställas i alla vinklar för optimal precision och skär-förhållande. Läs mer om dessa metoder och verktyg här på vår sida! Dessa metoder har olika ändamål och är bra för olika saker. Läs mer om dessa nedan.

Fräsning

Det finns tre utgångspunkter inom termen ”fräsning”, dessa är ”Pinn-, Vals-, och Plan-fräsning”. Pinn-fräsning innebär att man bearbetar ytan på ett föremål. Vals-fräsningen bearbetar sidor och öppna spår samtidigt som Plan-fräsningen fokuserar på spår och fickor. Fräs-teknikerna delas in i två moment. Det vill säga, motfräsning och medfräsning. Det krävs en van operatör vid fräsning, för att få till rätt resultat, då fräsning inte går att använda till alla material. Fräsningen i sig är också dyr och energikrävande. Det är vanligt att fräs-tekniken används när material fått förändringar i dimensionen efter värmebehandling. Det finns dock även andra användningsområden, såsom när material ska tillverkas med få detaljer eller när geometriska förhållanden kräver fräsning.

Slipning

Slipning är en ytterligare metod inom skärande bearbetning. Det är en metod som används i ädelstens- och smyckesbranschen. Denna process innebär att man jämnar till ytan på materialet man arbetar i. Vanligtvis kommer denna metod till användning när man förbättrar skär-egenskaper hos olika verktyg. Dessutom används flera sorters sandpapper och andra lämpliga material för att slipa trä och sten för olika applikationer. Beroende på vilket material du arbetar med och önskat resultat ändras slipmaterialets grovhet. För att få rätt resultat behövs även olika vätskor och oljor för olika typer av slipning. CNC-slipning kan användas för mer komplicerade och storskaliga projekt. Rundslipning, planslipning, honing och lapping är ytterligare former av slipning.

hero_image

Svarvning

Slutligen, den tredje metoden som vi använder oss av är ”svarvning”. Svarvning är en typ av skärande bearbetning. Det här är en process som utförs huvudsakligen av en operatör eller en autmatiserad maskin med en automatsvarv. Två roterande hållare i maskinen håller fast basmaterialet på sidorna samtidigt som operatören vrider materialet för hand. Alternativt kan svarven utföra varje steg för sig. Precision krävs för detta tillvägagångssätt, och mätfelsmarginaler är inte acceptabla. Ett annat sätt att tillverka olika sorters trådar är trådsvarvning, vilket också är en lönsam process. För att nå det erforderliga djupet i till exempel ett borrhål kopplas oftast gängsvarvning och gängfräsning.

Om du önskar att lära dig mer om skärande bearbetning och de verktyg och maskiner som vi använder oss av, kan du kontakta oss redan idag!

contactform_image

KONTAKTA OSS
Jag berättar gärna mer om vår kapacitet inom design och utveckling. Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid eller kontakta mig direkt.

Axel Herz
0522-982 04
axel.herz@ufab.se