Plåt- och svets med små begränsningar

Genom lång erfarenhet kan vi erbjuda dig som kund lösningar på de mest komplicerade plåtkonstruktionerna. Din produkt kommer att tillverkas i våra plåtformningsmaskiner och sättas ihop av våra certifierade svetsare. Din begränsning är att produkten måste väga under 90 ton och inte överstiga 50 X 20 X 10 meter.

Klippning, bockning och rullformning utförs i våra maskiner. Vi arbetar med många olika typer av stålsorter och har WPQR (EN 288) för de flesta material och antalet WPQR utökas kontinuerligt. Vi använder oss av svetsmetoder såsom MAG, MIG, SAW, TIG m.m. och våra svetsare har kompetens (EN 287) som motsvarar de metoder och procedurer som används.

UFAB är certifierat av DNV enligt ISO 3834-2 vilket verifierar att vi uppfyller kraven på kompetens och behärskar kraven på dokumentation. Där så föreskrivs av krav från våra kunder eller myndigheter kontrolleras svetsningen med till exempel penetrerande vätskor, magnetpulver, ultraljud och röntgen.

Dessa förutsättningar gör att vi kan ge dig vårt varumärkeslöfte ­– Always Improve.