Välkommen Mathias

Vi förstärker våra resurser och välkomnar Mathias till UFAB som ny arbetsledare för den tillverkande avdelningen svets och maskinbearbetning. Mathias jobbade senast på Tranter i Vänersborg som arbetsledare med liknande arbetsuppgifter och innan det på Volvo Cars i Uddevalla som områdeschef.

Att få chansen att jobba på UFAB var inget jag kunde missa. UFABs affärsidé – man tar komplexa affärer med svets, maskinbearbetning och montage samt jobbar med förbättringar på kundernas egna produkter är inget enkelt jobb, de utmaningarna ser jag mycket fram emot!

 

Mathias upplever också att han har blivit väldigt väl mottagen av alla.

Man får en familjekänsla här. Folk är glada och hjälpsamma – man tar sig tid helt enkelt!

 

Mathias bor i Uddevalla och på fritiden snickrar han gärna på huset, umgås med familjen och fiskar, eller som han uttryckte det – havsöringsfiske!

Varmt välkommen Mathias!

 

 


 

 

Welcome Mathias

We are reinforcing our staff and welcomes Mathias to UFAB as the new supervisor for the manufacturing Department, welding and machining. Mathias previously worked at Tranter in Vänersborg as a supervisor with similar tasks and before that at Volvo Cars in Uddevalla as Area Manager.

To be offered the opportunity to work at UFAB was something I could not miss. UFAB’s business concept – to take complex business with welding, machining and assembly, as well as work with improvements with the customers own products is no easy job, a challenge that I´m looking forward to!

 

Mathias also experience that he has been very well received by all.

You get a family feeling here. People are happy and helpful – you take the time to help!

 

Mathias lives in Uddevalla, and beside the job he likes to fix the house, spending time with family and fishing, or as he point it out – sea trout fishing!

A warm welcome to you Mathias!