welcome-eva

Välkommen Eva

Vi förstärker våra resurser och välkomnar Eva till UFAB som ny Supply Chain Manager som kommer ansvara för avdelningarna inköp och logistik. Eva har en gedigen bakgrund från många olika branscher som kommer bli ett positivt tillskott för UFABs fortsatta strävan mot ständiga förbättringar. Eva jobbade senast på företaget Inresol som COO (Chief of Operations). Innan det jobbade hon som Purchasing Manager och Manager Fleet and installations på Brand Factory. Innan det som Supply Chain Manager på Fideltronik Scandinavia samt Vice President and Head of Sourcing and Supply på SAAB Aerostructures.

 

Otroligt spännande att få vara här och få vara delaktig i att ta UFAB till nästa nivå! Det känns verkligen bra att komma hit, en fantastisk kultur, man känner ett stort Välkommen när man kliver in i byggnaden, en underbar känsla. Jag gillar även den genuina verkstadsmiljön, man tar tag i saker och ting här, det är rejält.

 

Eva bor i Uddevalla och på fritiden tar hon hand om sina hästar, tar en runda på golfbanan och gymmet. Men dem mesta tiden lägger hon på sin familj och inte minst sitt barnbarn!

Varmt välkommen Eva!

 


 

 

Welcome Eva

We are reinforcing our staff and welcomes Eva to UFAB as the new Supply Chain Manager for purchasing and logistics. Eva has a solid background from many different industries that will be a positive key for UFABs continuous improvements. Eva previously worked at the company Inresol as COO (Chief of Operations). Before that, she worked as a Purchasing Manager and Manager Fleet and installation on Brand Factory. Before that as a Supply Chain Manager at Fideltronik Scandinavia and Vice President and Head of Sourcing and Supply at SAAB Aerostructures.

 

Incredibly exciting to be here and be a part of and contribute to take UFAB to the next level! It feels really good to be here, a great culture, it gives you a big sense of Welcome when you step into the building, a wonderful feeling. I also like the authentic workshop environment, you grab things here, it’s rough and real.

Eva lives in Uddevalla, and beside the job she likes to take care of her horses, strike a round on the golf course and hit the gym. But the most important thing is the family and here eye candy is here grandchild!

A warm welcome to you Eva!