UFABee honung – Årgång 3

Då var årgång 3 av UFABee honungen skördad, slungad och tappad på burkar.

Då vi finns belägna centralt i Uddevalla är variationen på blommor stor vilket gör att bina får många olika växter att pollinera och söka nektar från. Detta resulterar i att smaken blir väldigt bra på honungen, den får en fin färg samt att produktionen är hög.

Exakt 150 kg honung har våra UFABee producerat och har därmed pollinerat c:a 25 miljoner blommor som hjälpt fruktträden omkring oss att ge bra skörd. Under säsongen har bina mått mycket bra och nu under vintern kommer de vila sig i form inför nästa säsong.

——————–

UFABee honey – Volume 3

Finally, volume 3 of UFABee-honey is harvested, hurled and poured in jars.

As UFAB is located centrally in Uddevalla our UFABees has had a large variety of different flowers to seek nectar from and to pollinate. The outcome is a honey with very rich taste, a nice colour, and the production has been very good.

Our UFABees have produced exactly 150 kilograms of honey, and visited about 25 million flowers. This has helped the fruit trees around us to give good harvests. During the season, the bees have been in good shape, and now during the winter, they will rest to get in shape for next season.