Tack Kennet

Wow, efter 47 år på UFAB tar Kennet Lindegren en välförtjänt pension!

Sommaren 1970 sökt UFAB en ny svarvare, den tjänsten sökte Kennet och började redan i augusti. Efter en kort tid utvecklades kunskaperna och han började att bygga maskiner. Svarva och bygga maskiner efter 47 år på , ja det är verkligen nått som Kennet kan, och vi är mycket tacksamma att få ha haft honom här under denna tid, med tanke på den långa erfarenheten han besitter som han även fört vidare till alla kollegor här på UFAB.

 

Jag har fått vara med om att få bygga förpackningsmaskiner, värmeelement till båtar, vapenlås och svarvat komponenter till motorsågar och förpackningsmaskiner. Det som jag kommer sakna och minnas absolut mest är mina fantastiska arbetskamrater som jag lärt känna under alla dessa år.

 

Nu ser Kennet fram emot att få mer tid till sitt barnbarn, vilket han uttrycker med ett stort leende.

Vi tackar Kennet för alla dessa år och önskar honom lycka till med sina nya utmaningar!

 


 

Thanks Kennet

Wow, after 47 years at UFAB, Kennet Lindegren is taking a well-deserved retirement!

In the summer of 1970, UFAB had an open spot as a CNC-operator. Kennet applied for that job and began in August. After a short period of time, his knowledge and experience evolved, and he began to build machines. After 47 years as a CNC-operator and machinist, yes he knows his backyard, and we are very grateful that we’ve had him during this time, because he has passed along his long experience to all colleagues here at UFAB.

 

I have gotten experience to build packaging machines, heaters for boats, locks for weapons and machined components for chain saws and packaging machines. What I’m going to miss and remember most is my great colleagues who I’ve gotten to know all these years.

 

Now Kennet is looking forward to spending more time with his grandchildren, which he expresses with a big smile.

We thank Kennet for all these years and wish him good luck with his new challenges!