Tack Jonny

Efter (bara) 33 år på UFAB, tar Jonny Wikstedt en välförtjänt pension!

Sommaren 1984 började Jonny på UFAB som montör och maskinarbetare. Efter en kort tid utvecklades kunskaperna och han började köra CNC fräsmaskin. Att vara tvåfotad har alltid varit en självklar plan hos UFAB för att få en positiv utveckling och framsynthet i vår strävan efter ständiga förbättringar samt säkerställa att alla medarbetare har flera kompetenser.

 

Bästa minnet är de två maskinerna som levererades till Mölnlycke Healthcare fabriken i USA. Vi monterade allt här i Uddevalla och skickade över båda maskinerna, 7 och 14 meter långa, för att under 2 veckor färdigställa slutmontaget och testkörning i fabriken. Jag och Ronny (bild nr 3) har jobbat ihop på UFAB i över 30 år och vi fick äran att jobba med Mölnlycke Healthcare projektet vilket var otroligt roligt och utvecklande.

 

Nu när pensionen startar så får Jonny mer tid till sina fritidsintressen, köra motorcykel, 5S i hemmet och det kommer bli mer ork till barnbarnen nu också!

Det ser jag mycket fram emot att göra. Sen har jag ganska stora marker med skog som skall tas om hand.

 

Vi tacka Jonny för alla dessa år och önskar honom lycka till med sina nya utmaningar!

 


 

Thanks Jonny

After (only) 33 years at UFAB, Jonny Wikstedt is taking a well-deserved retirement!

In the summer of 1984 Jonny began working at UFAB as assembler and machine worker. After a short period of time, the knowledge developed and he began to run CNC milling machines. Like all the other UFAB employees he worked with several different products in order to obtain a positive development and far-sighted in our effort for continuous improvement. This is also a step to ensure that all employees have more than one competence.

The project that stands out the most is the two machines we delivered to the Mölnlycke Healthcare factory in the United States.

 

Roughly, we installed everything here in Uddevalla and sent over both machines, 7 and 14 meters long, and for 2 weeks we finalized the installation and made the test run at the factory. Me and Ronny Hermansson (image no 3) have worked together on UFAB for over 30 years and we had the honor to work with Mölnlycke Healthcare project which was incredibly fun and challenging.

 

Now that the retirement starts, Jonny has more time to his hobbies, cruising with his motorbike, 5S in his home and there will be more focus and energy to the grandchildren.

I´m looking forward to do all this. I also have quite extensive land to take care of.

 

We thank Jonny for all these years and wish him good luck with his new challenges!