Tack Benny!

Efter (bara) 40 år på UFAB, tar Benny Johnsson en välförtjänt pension!

Våren 1977 började Benny på UFAB som svarvare. Efter en kort tid utvecklades kunskaperna och han började köra CNC fräsmaskin och när en av våra förpackningskunder kom in i huset började Benny att montera. Att vara tvåfotad har alltid varit en självklar plan hos UFAB för att få en positiv utveckling och framsynthet i vår strävan efter ständiga förbättringar samt säkerställa att alla medarbetare har flera kompetenser.

 

Bland det roligaste som jag gjort är att resa runt världen för att utföra service av förpackningsmaskiner på mejerierna. Då kan vad som helst inträffa vilket var spännande!

 

Vi tacka Benny för alla dessa år och önskar honom lycka till med sina nya utmaningar!

 


 

Thanks Benny!

After (only) 33 years at UFAB, Benny Johnsson is taking a well-deserved retirement!

In the spring of 1977 Benny began working at UFAB with the turning machines. After a short period of time, the knowledge developed and he began to run CNC milling machines and when one of our packaging customers began ordering, Benny began to assemble machines. Like all the other UFAB employees he worked with several different products in order to obtain a positive development and far-sighted in our effort for continuous improvement. This is also a step to ensure that all employees have more than one competence.

 

Among the funniest thing that I have done is to travel around the world to perform service of packaging machines for dairies. Anything can happen, which was exciting!

 

We thank Benny for all these years and wish him good luck with his new challenges!